Category Archives: Liefde in een land van haat

Met liefde gadegeslagen

We hadden dus rechtsomkeert gemaakt En waren de woestijn ingetrokken In de richting van de Rietzee Zoals de Eeuwige het mij had opgedragen En trokken lange tijd langs het bergland van Se’ier De Eeuwige zei tegen mij: Jullie hebben nu … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Als haar man zwijgt

En wat betreft Een gelofte van een weduwe Of een gescheiden vrouw Alles waartoe ze zichzelf Verplicht heeft Blijft voor haar van kracht Heeft ze een gelofte gedaan Toen ze nog bij haar man thuis was Of heeft ze zichzelf … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Een plengoffer van geestrijke wijn

De Eeuwige sprak tot Moshé: Beveel de kinderen van Jisraël En zeg hen: Jullie moet je er stipt aan houden De offers voor Mij Mijn spijs Mijn vuuroffers Met de voor Mij verkwikkende geur Op de ervoor bestemde tijd te … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, Land van mijn Hart, Liefde in een land van haat, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Vloeiend van melk en honing

Het gebeurde ook na vierhonderddertig jaar Het was juist op die dag Dat alle tot-leger-gevormde troepen van de Eeuwige Uit het land Egypte trokken Het was een nacht van waken en wachten voor de Eeuwige Om ze uit Egypte te … Continue reading

Posted in @Work, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Over liefde

Ik wil het over liefde hebben After all Honing en olijfolie Nu ben ik gedachte kwijt En al mijn liefde Over rotsen Aangespoeld Opgedroogd Verdampt En kwijtgescholden Zoals mijn moeder Huilde In Amsterdamse bos Na onderduik Ik bin min huus … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Thuis | Tagged | Leave a comment

Poppy Picker

Bloedheet in de metro En de trein Stampvol Van en naar het strand En mensen stinken Stuk voor stuk Zijn we ‘m vroeg Gesmeerd Duurt lang voordat ik Thuis afgekoeld En bijgekomen ben Luister naar berichtje Mooie denkende vriendin Morgen … Continue reading

Posted in kunst, Liefde in een land van haat, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | 16 Comments

Waar begon het mee?

Zij vraagt het mij. Ik vraag het haar. We moeten er allebei om lachen en van duizelen. Dat kan toch niet? Dat zal toch niet? We laten het maar. We kiezen voor de giechels. Dat hebben we allebei besloten, na … Continue reading

Posted in Liefde in een land van haat, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , | 21 Comments

Bang!

Ik besluit haar te bellen. Deze ochtend. Vroeg. nu. Ik moet haar spreken. Ze is blij met mijn telefoontje, wacht rustig af. “Ik ben godvergeten bang!” Alles wat ik zeg. Ze luistert. Maar dan is ze me kwijt. Ze komt … Continue reading

Posted in Jezzebel's eye, Land van mijn Hart, Liefde in een land van haat, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | 8 Comments

Sommige patronen herhalen zich

“Hi, Pascale,” zegt ze met een lieve langzame geruststellende stem op mijn antwoordapparaat. In gedachten zie ik hoe haar prachtige lippen de woorden vormen. “Je hoeft me niet te bellen. Ik wilde alleen zeggen dat ik van je houd. Dat … Continue reading

Posted in Jezzebel's eye, Land van mijn Hart, Liefde in een land van haat, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | 16 Comments

Hallo

Ik kan de pauze én de kracht van het uitroepteken in haar stem horen, maar ze zegt het warm. “Waar was je al die tijd. Ik was ongerust!” Haar stem klinkt een beetje boos. “Het gaat niet zo lekker,” is … Continue reading

Posted in Land van mijn Hart, Liefde in een land van haat, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | 17 Comments