Category Archives: Liefde gaat door de maag

Zijn woede zal oplaaien

Jullie staan vandaag allen Voor de Eeuwige, jullie God Jullie aanvoerders Jullie stamhoofden Jullie oudsten En jullie rechtsbeambten Alle mannen van Jisraël Jullie kinderen Jullie vrouwen De vreemdeling bij jou Die zich in je legerkamp bevindt Zowel houthakker als waterschepper … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Honger, dorst en naaktheid

Treffen zal de Eeuwige je Met kwaadaardige huidaandoening Aan de knieën en de heupen Van je voetzool tot aan je schedel Waar je niet meer beter van zult worden De Eeuwige zal jou en je koning Die je over je … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bijzonder volk

Kinderen zijn jullie Van de Eeuwige, jullie God Verminken jullie je dus niet Door inkervingen En scheren jullie Om een dode Geen kale plek Op jullie voorhoofd Want je bent een volk Gewijd aan de Eeuwige, je God En op … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Wat over haar lippen komt

Moshé sprak tot de stamhoofden Van de kinderen van Jisraël: Dit is het wat de Eeuwige heeft geboden: Wanneer iemand een gelofte Tegenover de Eeuwige doet Of een eed aflegt Zichzelf tot een onthouding te verplichten Dan mag hij zijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hardnekkig volk

De Eeuwige sprak tot Moshé: Ga, trek op van hier Jij met het volk Dat je uit het land Egypte hebt gevoerd Naar het land dat Ik onder ede heb beloofd Aan Awraham, Jitschak en Ja’akov door te zeggen: Aan … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Te midden van de kinderen van Jisraël

En de ram die bij de ambtsaanvaarding geofferd wordt Moet je nemen En zijn vlees koken op een gewijde plaats Aharon en zijn zonen zullen dan het vlees van de ram eten Met het brood dat in de mand is … Continue reading

Posted in @Work, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ongegiste koeken

Far’o stond ’s nachts op Hij, al zijn dienaren en heel Egypte En er was luid geweeklaag in Egypte Want er was geen huis waarin geen dode was Hij ontbood Moshé en Aharon in de nacht en zei: Vooruit trek … Continue reading

Posted in @Work, Liefde gaat door de maag, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Suikerboterbloem

1,2,3 koekjes In gedachten noemde ik ze ABC Misschien omdat taal Beeldvorming geeft en 1,2,3 abstract voor me is 100 gram suiker 200 gr boter 300 bloem Steeds meer Steeds minder In deze wereld bak ik koekjes Moge je mond … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Knuffelen met intellectuelen

Er is een tijd geweest Dat ik bij randgebeuren hoordeJetset en rijke patsers Vanuit Cannes Met een jacht Lunchen in St-Tropez Casino in Monaco Later werd dat armer Veel armoediger Al zat er eerst nog een oorlog tussen Weer later … Continue reading

Posted in @Work, Historie, Jezzebel's eye, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Nurture

Foto’s: Pascale, Circles and Cycli Series

Posted in Jezzebel's eye, kunst, Liefde gaat door de maag, Own Art | Tagged , , | 1 Comment