Category Archives: Land van mijn Hart

In hetzelfde schrift

Toen zei de Eeuwige Tegen mij: Hak twee stenen platen uit Net zoals de eerste waren En kom dan naar Mij De berg op Als je een houten ark Hebt gemaakt Dan zal Ik op de platen De geboden schrijven … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Door Uw grootheid

Ook op Aharon was de Eeuwige Buitengewoon kwaad Zodat Hij hem wilde verdelgen Daarom bad ik toen ook voor Aharon Het tegen jullie getuigend corpus delicti Dat wat jullie gemaakt hadden Het kalf Nam ik beet Verbrandde het in het … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met Gods vinger beschreven

Luister, Jisraël! Je trekt dezer dagen de Jordaan over Om grotere en machtiger volken Dan je zelf bent te gaan veroveren Grote steden hemelhoog versterkt Een groot volk Van hoog postuur Afstammelingen van ‘Anak Waarvan je weet En waarvan je … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wijnstokken, vijgen en granaatappels

Heel het gebod Dat ik jullie heden opdraag Moeten jullie nauwgezet nakomen Opdat jullie zullen leven Talrijk zullen worden En het land zullen binnentrekken En veroveren Dat de Eeuwige jullie voorouders Onder ede heeft beloofd Denk dan aan heel de … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Tot in het duizendste geslacht

Moshé riep heel Jisraël op En zei tegen hen: Hoor Jisraël De wetten en rechtsvoorschriften Die ik heden ten aanhoren van jullie afkondig Jullie moeten ze leren En je er nauwkeurig aan houden En ze ten uitvoer brengen De Eeuwige, … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | Leave a comment

Shabbat Shalom

Ik betrapte me deze avond Bij het vallen van de nacht Zoals voorgeschreven Dat ik de gordijnen dicht deed Toen ik de kaarsen aanstak Terwijl het nog licht was Ik wilde alleen zijn in mijn intimiteit Zonder ogen van Buitenstaanders? … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Vrouwen van hun neven

De stamhoofden van de familie Van de afstammelingen van Gil’ad Zoon van Machier Zoon van Menashé Van de families Van de afstammelingen van Joséf Traden naar voren En spraken ten overstaan van Moshé En van de vorsten De stamhoofden Van … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Asielsteden

De Eeuwige sprak tot Moshé In de vlakten van Moab Aan de Jordaan Bij Jericho: Draag de kinderen van Jisraël op Dat zij de Levieten Van hun eigen erfelijk bezit Steden geven Om er te wonen En ook weilanden Die … Continue reading

Posted in @home, bemidbar, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de velden van Moab

De Kena’aniet De koning van ‘Arad Die woont in de Negev In het land Kena’an Had van de komst Van de kinderen van Jisraël gehoord Deze trokken op van de berg Hor En sloegen hun kamp op in Tsalmonah Ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Door de woestijn

De kinderen van Jisraël Trokken op van Refiedim En sloegen hun kamp op in de Sinaiwoestijn Ze trokken op van de Sinaiwoestijn En sloegen hun kamp op in Kiwroth-Hathaävah Ze trokken op uit Kiwroth-Hathaävah En sloegen hun kamp op in … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment