Category Archives: Land van mijn Hart

Dichtbij haar en de Torah

En we herinneren ons Moshé En de tien geboden En we praten over God En zijn aangezicht Dat je niet mag zien We studeren de hele nacht door Nou ja Orthodoxe mannen Want vrouwen doen dat niet Maar mijn mooie … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Tenhemelschreiend

Na Avimelech stond Tola op Om Jisraël te redden De zoon van Puah De zoon van Dodo Een man uit Issachar En hij woonde in Shamir In het gebergte van Efraïm En hij oordeelde drieëntwintig jaar Over Jisraël En hij … Continue reading

Posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Zoon van je zoon

Zevach en Tzalmunna vluchtten En hij achtervolgde hen En nam de twee koningen van Midian gevangen Zevach en Tzalmunna En heel het kamp terroriseerde hij Gideon de zoon van Joash Kwam terug van de strijd Toen de zon nog steeds … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Als de zon

Het lied van Devorah en Barak vervolgt: Waarom zit je tussen de grenzen Om het geblaat van de kudden te horen? Bij de afdelingen van Reuven Zijn er grote zoektochten van het hart Gilead blijft aan de overkant van de … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Profetes onder de palmboom

En de kinderen van Jisraël Bleven doen Wat slecht was In de ogen van de Eeuwige En Ehud was dood En de Eeuwige leverde hen uit In de hand van Jabin De koning van Kanaän Die in Chatzor regeerde En … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

De Eeuwige was met hen

En het huis van Joseph Ging ook naar Beth El En de Eeuwige was met hen En het huis van Joseph Liet Beth El bespioneren Nu was de naam van de stad Voorheen Luz En de spionnen zagen een man … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Op hoge leeftijd

Joshua was nu oud Op hoge leeftijd En de Eeuwige zei tegen hem: Je bent oud En op hoge leeftijd En er blijft toch nog veel land over Om in bezit te nemen Dit is het land dat nog overblijft: … Continue reading

Posted in @home, @Work, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Op de heuvel van de voorhuiden

En het gebeurde Toen alle koningen van de Amorieten Die aan deze kant van de Jordaan Westelijk waren En alle koningen van de Kanaänieten Die bij de zee waren Hoorden dat de Eeuwige De wateren van de Jordaan Had laten … Continue reading

Posted in kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met de heerlijkste geschenken

Omtrent Binjamin zei hij: De lieveling van de Eeuwige Zal veilig bij Hem wonen Voortdurend beschermt Hij hem En woont Hij tussen zijn heuvels En omtrent Joséf zei hij: Zijn land is door de Eeuwige gezegend Met de heerlijkste gaven … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Houd je aan de woorden van dit verbond

Moshé riep heel Jisraël bijeen En zei hen: Jullie hebben gezien al wat de Eeuwige Voor jullie ogen In het land Egypte aan Fara’o Aan al zijn dienaren En heel zijn land gedaan heeft De grote beproevingen Die je met … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment