Category Archives: kunst

Noachs Druiven

De zonen van Noach Die de ark verlieten Waren Shem, Cham en Jefet Cham is de vader van Kena’an Deze drie zijn de zonen van Noach En vanuit deze werden alle aardbewoners verspreid Noach, een landbouwer Begon een wijngaard te … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Verbond

Vandaag rust Voormalige onderbuurvrouw Vriendin kwam langs We hebben gelachen En elkaar geholpen Proberen te zien Hoe zwaar het voor de ander is God zei: Dit is teken Van verbond Tussen Mij en jullie En ieder levend wezen Voor alle … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Redden

Ik ben aan het redden Redden wat er te redden valt Aan de man die de boel komt dichttimmeren Ik ben de enige die hier nog hoog in haar toren woont Van het dichtgetimmerde kasteel Vraag ik of hij de … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Niet Nog Eens

God zegende Noach En zijn zonen En zei tegen hen: Wees vruchtbaar Vermeerder je Vul de aarde Alle dieren van de aarde Alles wat langs de hemel vliegt Alles wat zich over de aarde beweegt En alle vissen van de … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Naar Buiten

En Noach ging naar buiten Met zijn zonen Zijn vrouw En de vrouwen van zijn zonen bij zich Alle levende dieren Alle kruipende dieren Alle vogels Al wat zich over de aarde voortbeweegt, naar hun rassen Gingen uit zijn ark … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Naar het zoet

Meer en meer nam het water af Tot de tiende maand En op de eerste van de tiende maand Werden de toppen der bergen zichtbaar Precies na veertig dagen Opende Noach het venster Dat hij in de ark gemaakt had … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Rustiger Vaarwater

God dacht aan Noach En aan alle in het wild levende dieren En aan al het vee dat bij hem in de ark was God joeg een wind over de aarde Zodat het water rustiger werd Toen werden de bronnen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , | Leave a comment

Stortvloed

De regen gutste op de aarde Veertig dagen en veertig nachten Op diezelfde dag ging Noach met zijn zonen En de vrouw van Noach En de drie vrouwen van zijn zonen Met hem de ark binnen Alle in het wild … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Kleiner

Ze maken je van alles Ze maken je altijd kleiner Maar ik heb gevochten Voor de vruchten Van mijn lege schoot De toekomst zal leren Wat het waard is Als ik ze in stukken Aan moet leveren Het gaat zoals … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , | Leave a comment

Vandaag

En Noach deed precies Wat de Eeuwige hem bevolen had Noach was zeshonderd jaar toen de grote vloed kwam Water over de aarde Zeven dagen later Daar kwam de watervloed over de aarde In het zeshonderdste jaar van Noachs leven … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment