Category Archives: kunst

Met Gods vinger beschreven

Luister, Jisraël! Je trekt dezer dagen de Jordaan over Om grotere en machtiger volken Dan je zelf bent te gaan veroveren Grote steden hemelhoog versterkt Een groot volk Van hoog postuur Afstammelingen van ‘Anak Waarvan je weet En waarvan je … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wees niet hooghartig

Maar pas op dat je de Eeuwige, je God Niet vergeet Door zijn geboden Voorschriften en wetten Die ik jullie vandaag doorgeef Niet na te komen Dat je niet Als je je zat hebt gegeten En in mooie, zelfgebouwde huizen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wijnstokken, vijgen en granaatappels

Heel het gebod Dat ik jullie heden opdraag Moeten jullie nauwgezet nakomen Opdat jullie zullen leven Talrijk zullen worden En het land zullen binnentrekken En veroveren Dat de Eeuwige jullie voorouders Onder ede heeft beloofd Denk dan aan heel de … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wees niet bang

Hij zal van je houden Je zegenen En je talrijk doen worden Hij zal de vrucht van je lichaam En de voortbrengselen Van je bodem zegenen Je koren Je most En je olie De worp van je runderen En de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Verbond van liefde

Wanneer de Eeuwige, je God Je gebracht zal hebben Naar het land Waar je heen gaat Om het in bezit te nemen Dan zal Hij vele volken Er voor je uit drijven De Chittiet De Girgashiet De Emoriet De Kana’aniet … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Bij Zijn naam

Voor de Eeuwige, je God Moet je ontzag hebben Hem moet je dienen En bij Zijn naam Moet je de eed afleggen Loop niet achter andere goden aan Dat soort goden van de volken Die in jullie omgeving zijn Anders … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met heel je hart

Dit is het gebod De wetten En de wetsvoorschriften Die de Eeuwige, jullie God Om ze jullie te leren Heeft voorgeschreven Teneinde ze ten uitvoer te brengen In het land Waarheen jullie oversteken Om het in bezit te nemen Met … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opdat het goed zal gaan

De Eeuwige beluisterde De door jullie gebezigde woorden Toen jullie tot mij spraken Waarop de Eeuwige tegen mij zei: Ik heb de toon beluisterd Van dat wat dit volk Tot jou gesproken heeft Alles wat ze gesproken hebben is juist … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opdat je dagen verlengd worden

Eer je vader en je moeder Zoals de Eeuwige, je God Je geboden heeft Opdat je dagen verlengd worden En opdat het je goed zal gaan Op de aardbodem Die de Eeuwige, je God, je geeft Moord niet! En pleeg … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tot in het duizendste geslacht

Moshé riep heel Jisraël op En zei tegen hen: Hoor Jisraël De wetten en rechtsvoorschriften Die ik heden ten aanhoren van jullie afkondig Jullie moeten ze leren En je er nauwkeurig aan houden En ze ten uitvoer brengen De Eeuwige, … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | Leave a comment