Category Archives: Jezzebel for Dummies

Scharlaken draad

En de mannen antwoordden Rachab: Ons leven voor dat van jou Als je niets Over onze bespreking hier zult doorvertellen En het zo zal zijn dat Wanneer de Eeuwige Ons het land geeft Dan zullen we je met vriendelijkheid En … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

En er was licht

Uit de vlakten van Moab Besteeg Moshé de berg Newó De top van de Pisgah Die tegenover Jericho ligt En de Eeuwige liet hem Heel het land zien Gil’ad tot Dan Heel Naftalie Het land van Efrajim en Menashé En … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sterf op de berg

Diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Moshé: Bestijg dit ‘Awariem-gebergte De berg Newó Die in het land Moab ligt Tegenover Jericho Kijk dan naar het land Kena’an Dat Ik de kinderen van Jisraël Als erfgoed geef Sterf dan op de … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Shabbat Shalom

Ik betrapte me deze avond Bij het vallen van de nacht Zoals voorgeschreven Dat ik de gordijnen dicht deed Toen ik de kaarsen aanstak Terwijl het nog licht was Ik wilde alleen zijn in mijn intimiteit Zonder ogen van Buitenstaanders? … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé: Zeg tegen El’azar Zoon van Aharon De priester Dat hij de vuurpannen Uit het vuur moet weghalen Want die hebben wijding gekregen Werp het vuur er uit Makken jullie van deze vuurpannen Van de zondaren … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Dit weekend Formule 1 in Zandvoort Vorig jaar ging ik uitgerekend op die zondag Met spoed naar de huisartsenpost Die vanwege de toestroom aan toeristen Lekker dichtbij mijn huis zat Ik hoefde alleen de trap af te rollen Bij ’t … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Op de juiste tijd regen

Jullie mogen geen afgodsbeelden Voor jezelf maken Noch voor jezelf een gegoten beeld Of een gewijde zuil oprichten Noch een stenen vloer met beeltenissen In jullie land leggen Om je daarop in aanbidding Neer te werpen Want Ik De Eeuwige … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Voor dat de priester komt kijken

De Eeuwige sprak tot Moshé en Aharon: Als jullie komen in het land Kenaän Dat Ik jullie als bezit geef En Ik laat aan een huis In het land dat door jullie in bezit genomen is Een uitslag, Tsara’ath, ontstaan … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, Jezzebel's eye, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kasboek van de Eeuwige

Alle gordijnen rondom de voorhof Waren van getweernd fijn linnen De sokkels van de pilaren van koper En de krammen van de pilaren van koper En de krammen van de pilaren En de bandvormige ringen ervoor van zilver Ook het … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Van onder koper van boven goud

Ook grendels van acaciahout maakte men Vijf stuks voor de planken Aan de ene zijwand van de ‘Woning’ En vijf grendels voor de planken Aan de andere zijwand van de ‘Woning’ Eveneens vijf grendels Voor de planken van de ‘Woning’ … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment