Category Archives: Jezzebel for Dummies

Want daar was zijn huis

En terwijl Samuel zijn brandoffer bracht Kwamen de Filistijnen dichterbij Om oorlog tegen Jisraël te voeren En de Eeuwige donderde op die dag Met veel lawaai op de Filistijnen En zij raakten in paniek En ze werden verslagen voor Jisraël … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Intermezzo

Ik dacht dat ik kwam Om klei te leren Ik dacht ook Dat ik wat kon brengen Ik weet veel van kunst Ik heb opleiding gehad Ik was heel gulzig Had mezelf al heel wat Thuisonderwijs opgelegd Honderden filmpjes en … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Scharlaken draad

En de mannen antwoordden Rachab: Ons leven voor dat van jou Als je niets Over onze bespreking hier zult doorvertellen En het zo zal zijn dat Wanneer de Eeuwige Ons het land geeft Dan zullen we je met vriendelijkheid En … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

En er was licht

Uit de vlakten van Moab Besteeg Moshé de berg Newó De top van de Pisgah Die tegenover Jericho ligt En de Eeuwige liet hem Heel het land zien Gil’ad tot Dan Heel Naftalie Het land van Efrajim en Menashé En … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sterf op de berg

Diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Moshé: Bestijg dit ‘Awariem-gebergte De berg Newó Die in het land Moab ligt Tegenover Jericho Kijk dan naar het land Kena’an Dat Ik de kinderen van Jisraël Als erfgoed geef Sterf dan op de … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Shabbat Shalom

Ik betrapte me deze avond Bij het vallen van de nacht Zoals voorgeschreven Dat ik de gordijnen dicht deed Toen ik de kaarsen aanstak Terwijl het nog licht was Ik wilde alleen zijn in mijn intimiteit Zonder ogen van Buitenstaanders? … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé: Zeg tegen El’azar Zoon van Aharon De priester Dat hij de vuurpannen Uit het vuur moet weghalen Want die hebben wijding gekregen Werp het vuur er uit Makken jullie van deze vuurpannen Van de zondaren … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Dit weekend Formule 1 in Zandvoort Vorig jaar ging ik uitgerekend op die zondag Met spoed naar de huisartsenpost Die vanwege de toestroom aan toeristen Lekker dichtbij mijn huis zat Ik hoefde alleen de trap af te rollen Bij ’t … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Op de juiste tijd regen

Jullie mogen geen afgodsbeelden Voor jezelf maken Noch voor jezelf een gegoten beeld Of een gewijde zuil oprichten Noch een stenen vloer met beeltenissen In jullie land leggen Om je daarop in aanbidding Neer te werpen Want Ik De Eeuwige … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Voor dat de priester komt kijken

De Eeuwige sprak tot Moshé en Aharon: Als jullie komen in het land Kenaän Dat Ik jullie als bezit geef En Ik laat aan een huis In het land dat door jullie in bezit genomen is Een uitslag, Tsara’ath, ontstaan … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, Jezzebel's eye, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment