Category Archives: Jezzebel for Dummies

Offerlam

De Eeuwige zei tegen Moshé en Aharon In het land Egypte aldus: Deze maansvernieuwing geeft voor jullie De aanvang van de maanden aan De eerste van de maanden van het jaar Zal zij voor jullie zijn Spreek tot de gehele … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé Zeg tegen Aharon: Strek je handen met de staf uit Over de stromen De rivieren En de meren En laat de kikvorsen over het land Naar boven komen En Aharon strekt zijn hand uit over … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kinderen van mijn lege schoot

Dit zijn de nakomelingen van Jitschak De zoon van Awraham: Het was Awraham die Jitschak voortbracht Jitschak was veertig jaar toen hij zich Riwkah De dochter van Bethoeël, de Arameër uit Padan-Aram Zuster van de Arameër Lawan Tot vrouw nam … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Mazal Tov

En toen de kamelen hadden opgehouden te drinken Nam de knecht van Awraham een gouden neusring Een halve shekel zwaar En twee armbanden voor haar Tien shekel goud in gewicht En hij zei: Wiens dochter bent u En vertel me … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Niet helemaal gaaf

Het was in de tijd dat Awimelech met Piechol Zijn legeroverste Tegen Awraham het volgende zei: God is met u in alles Wat u doet Zweer me daarom hier bij God Dat u mij Noch mijn kinderen Noch mijn kleinkinderen … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opening

Ik denk wel eens Hoe moeilijk is dit allemaal Ik heb mazzel Ben goed in organiseren Dat was mijn vak Voor televisie Regelen En ik kan goed communiceren Ik was journalist Ik was zoveel Van gangsterliefje Tot Vincent van Gogh … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged | Leave a comment

Lech Lecha

Terach nam Awram Zijn zoon En Lot De zoon van Haran Zijn kleinzoon En Sarai zijn schoondochter Vrouw van Awram Zijn zoon En zij gingen gezamenlijk uit Oer-Kasdiem Om naar het land Kena’an te gaan En toen zij tot Charan … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Vertroetelen

Ik was heel trots Op dit rottige Moeilijk huis Aan zee Dat zo verrukkelijk ruim was Ik kon binnen zwerven Van de schatkamer Waar de Singer van mijn omaatje stond Naar het atelier Van de keuken naar het balkon achter … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , | Leave a comment

Stortvloed

De regen gutste op de aarde Veertig dagen en veertig nachten Op diezelfde dag ging Noach met zijn zonen En de vrouw van Noach En de drie vrouwen van zijn zonen Met hem de ark binnen Alle in het wild … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment