Category Archives: @home

Zware strijd

En de kinderen van Jisraël Naderden de kinderen van Benjamin Op de tweede dag En Benjamin ging uit Gibeah Trok tegen hen op Op de tweede dag En vernietigde van de kinderen van Jisraël Nog eens achttienduizend man Naar de … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Mannen met verschrompelde handen

En de stammen van Jisraël Stuurden mannen door de gehele stam van Benjamin En zeiden: Wat is dit voor goddeloosheid Dat over jullie is gekomen? Lever daarom nu de goddeloze mannen uit Die in Gibeah zijn En we zullen ze … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Als een man

En alle kinderen van Jisraël gingen naar buiten En de gemeente werd verzameld als één man Van Dan tot Beër Sheva En het land van Gilead Tot de Eeuwige Tot Mitzpah En daar waren alle leiders van alle mensen Van … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Overleg en spreek

Een oude man kwam van zijn werk uit het veld In de avond De man kwam uit het bergland van Efraïm En hij verbleef in Gibeah Maar de mensen in dat gebied waren Benjamieten En hij sloeg zijn ogen op … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Je hart zal tevreden zijn

Het was in de dagen Toen er geen koning was in Jisraël Dat een Leviet Die aan de voet van de berg van Efraïm woonde Voor zichzelf een concubine nam Een bijvrouw uit Beth Lechem in Judah En deze concubine … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Weet wat je te doen staat

In die dagen was er geen koning in Jisraël En in die tijd zocht de stam van Dan Een erfdeel voor zichzelf om te wonen Want tot op die dag Was er onder de stammen van Jisraël Geen erfdeel aan … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Van mijn hand

Nu was er een man uit het gebergte van Efraïm En zijn naam was Micha En hij zei tegen zijn moeder: De elfhonderd zilverstukken Die je waren afgenomen En waarover je vloekte En ook in mijn oren over gesproken hebt … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Vanaf mijn moeders schoot

En Delilah kwelde hem elke dag Met haar woorden En zette hem onder druk Zodat zijn ziel tot de dood geërgerd was En hij vertelde haar heel zijn hart Hij zei tegen haar: Er is nog nooit een scheermes Over … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Je hart is niet met mij

Shimshon ging naar Gaza En zag daar een prostituee En hij kwam tot haar Tegen de Gazieten werd verteld: Shimshon is hier En ze omsingelden hem En lagen in een hinderlaag De hele nacht bij de stadspoort En ze waren … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als verbrand vlas

Drieduizend man van Judah Gingen naar de spleet in de rots van Etam En zij zeiden tegen Shimshon: Wist je niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat heb je ons aangedaan? En hij zei tegen hen: Zoals ze met … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment