Category Archives: @home

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten Over heel het land Egypte En streken neer op het hele grondgebied van Egypte Heel erg was het Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest Noch zou zoiets daarna voorkomen Zij bedekten de gehele … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Zo deden zij

De Eeuwige zei tot Moshé: Zie, ik heb je aangesteld als een rechter over Far’o En Aharon, je broer, zal je woordvoerder zijn Jij brengt onder woorden al wat Ik je zal opdragen En Aharon, je broer, spreekt tot Far’o … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Leave a comment

Als broers

Amram nam zich Jochéwed, zijn tante, tot vrouw En bracht hen Aharon en Moshé voort De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar De zonen van Jitshar: Korach, Nefeg en Zichri De zonen van ‘Oeziël: Mishaël, Eltsafan en Sithri En Aharon … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Wonderlijk zorgelijk

Moshé ging terug naar Jether, zijn schoonvader En zei tegen hem: Laat me toch weggaan Zodat ik kan terugkeren naar mijn broeders Die in Egypte zijn en kan zien of ze nog leven En Jithro zei tegen Moshé: Ga in … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Levensdoel

Alle zonen van Ja’akov Zijn de stammen van Jisraël Twaalf En dit is wat hun vader tot hen sprak Toen hij hen zegende Ieder van hen zegende hij Met de voor hem geëigende heilwens Ook gaf hij hen een opdracht … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Weemoedig oog

Toen viel Joséf zijn broer Binjamin huilend om de hals En Binjamin huilde aan zijn hals En hij kuste al zijn broers En huilde terwijl hij hen omhelsde Daarna pas konden zijn broers met hem praten Het gerucht: De broers … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hoe krijg ik die man van de bank

Toen de voornaamste van de schenkers Zijn droom had verteld Zei Joséf: Dit is zijn duiding: De drie ranken zijn drie dagen Binnen drie dagen zal Far’o uw hoofd weer oprichten En u op uw post terugbrengen Dan mag u … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gevangenis

Toen de vrouw van Potifar zag Dat Joséf zijn kledingstuk in haar hand had achtergelaten En naar buiten was gevlucht Riep zij haar huisgenoten En zei tegen hen: Kijk eens, daar heeft hij ons een Hebreeuwse man gebracht Om met … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Aan ontucht gewijde vrouw

Jehoedah zei tegen zijn schoondochter Thamar Van wie hij dacht dat ze een publieke vrouw was: Ik zal je een geitenbokje van de kudde sturen Waarop ze zei: Als u me een onderpand geeft totdat u het stuurt Hij zei: … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment