Category Archives: @home

Met het zwaard

Jisraël stuurde boden Naar Sichon Koning van de Emorieten Met de boodschap: Laat me toch Door uw land mogen trekken Wij zullen niet Van de weg afgaan Naar akkerveld Of wijngaard Noch zullen wij Bronwater drinken De koninklijke weg Zullen … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De beken van de Arnon

De kinderen van Jisraël Trokken verder En sloegen hun kamp op In Owoth En van Owoth Trokken ze verder En sloegen hun kamp op In de ruïnen van ‘Awariem In de woestijn Die zich uitstrekt van Moab Naar het Oosten … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Slang van leven

Toen de Kena’aniet De koning van ‘Arad Die in de Negev Het zuiderland woonde Had vernomen Dat Jisraël in aantocht was Langs de weg van Ahtariem Voerde hij oorlog Met Jisraël En maakte onder hen gevangenen Daarop legde Jisraël De … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koninklijke weg

Vanuit Kadesh zond Moshé Boden naar de koning van Edom Zo zegt uw broeder Jisraël: U kent alle moeilijkheden Die ons overkomen zijn Onze voorouders waren Naar Egypte getrokken En wij woonden Vele jaren in Egypte De Egyptenaren behandelden ons … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Water der rebellie

De kinderen van Jisraël Heel de gemeenschap Kwamen in de eerste maand Naar de woestijn Tsin En het volk bleef daar in Kadésh Daar stierf Mirjam Daar werd ze ook begraven Er was geen water Voor de gemeenschap En men … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Levend water

Wie een lijk Van welk mens ook aanraakt Zal zeven dagen onrein zijn Hij zal zich daarmee Van onreinheid laten bevrijden Op de derde dag En op de zevende dag Dan is hij rein Maar laat hij zich van Zijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Volkomen rode koe

De Eeuwige sprak tot Moshé En tot Aharon: Dit is de wet van de Thorah Die de Eeuwige uitvaardigde Hij zei: Draag de kinderen van Jisraël op Dat ze je een volkomen Rode koe brengen Zonder gebrek Waarop nog geen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met zout bekrachtigd

De Eeuwige spreekt met Aharon: Maar de eerstgeborene Bij de runderen Of bij de schapen Of bij de geiten Moet je niet vrijkopen Die zijn gewijd Het bloed ervan Moet je tegen het altaar spatten En hun vet moet je … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als een geschenk

De Eeuwige sprak tot Aharon: Jij en je zonen En met jou De familie van je vader Dragen de verantwoordelijkheid Voor wat verkeerd gaat In het Heiligdom En jij En met jou je zonen Dragen de verantwoordelijkheid Voor wat verkeerd … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Hij had bloesem voortgebracht

Aharon keerde terug naar Moshé Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten De sterfte was Tot stilstand gebracht De Eeuwige sprak tot Moshé: Bespreek het Met de kinderen van Jisraël En neem van hen Voor ieder van hun stamhuizen Een staf … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment