Category Archives: @home

In de schatkamer van de Eeuwige

En tegen de twee mannen Die het land hadden bespied Zei Joshua: Ga naar het huis van de hoer En breng de vrouw naar buiten En alles wat ze heeft Zoals je haar gezworen hebt En de jonge mannen Die … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

En de muur viel

Joshua stond vroeg in de morgen op En de priesters tilden De Ark van de Eeuwige op En de zeven priesters Die de zeven bazuinen van ramshoorns droegen Gingen voor de Ark van de Eeuwige uit Zij gingen onophoudelijk En … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Geen woord

En Jericho had zijn poorten gesloten En was versperd Vanwege de kinderen van Jisraël Niemand ging eruit En niemand kwam binnen En de Eeuwige zei tegen Joshua: Zie, ik heb je Jericho en zijn koning De machtige krijgers In handen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , | Leave a comment

Op de dag dat er geen manna was

En de kinderen van Jisraël Sloegen hun kamp op in Gilgal En ze brachten het Pesach-offer Op de veertiende dag van de maand ’s Avonds Op de vlakten van Jericho En toen aten zij graan Van het land Op de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Heel Jisraël stak de Jordaan over

Let op De Ark van het verbond Van God van heel de aarde Gaat voor jullie uit De Jordaan over Neem nu twaalf mannen Uit de stammen van Jisraël Eén man van elke stam Wanneer de voetzolen van de priesters … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Bereid je voor op wonderen

Joshua stond vroeg in de ochtend op En ze verlieten Shittim En kwamen bij de Jordaan Hij en al het volk van Jisraël En ze overnachtten daar Voordat ze overstaken En het was aan het eind van drie dagen Dat … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Scharlaken draad

En de mannen antwoordden Rachab: Ons leven voor dat van jou Als je niets Over onze bespreking hier zult doorvertellen En het zo zal zijn dat Wanneer de Eeuwige Ons het land geeft Dan zullen we je met vriendelijkheid En … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Onze harten smolten

En Joshua De zoon van Noen Stuurde vanuit Shittiem Twee mannen erop uit Om heimelijk te spioneren Hij zei: Ga het land van Jericho bekijken En ze gingen En ze kwamen bij het huis Van herbergierster Rachab En daar overnachtten … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

En er was licht

Uit de vlakten van Moab Besteeg Moshé de berg Newó De top van de Pisgah Die tegenover Jericho ligt En de Eeuwige liet hem Heel het land zien Gil’ad tot Dan Heel Naftalie Het land van Efrajim en Menashé En … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies | Tagged , , , , , | Leave a comment

Beschermende armen

Omtrent Gad zei hij: Geprezen Hij die Gad ruimte verschaft Als een leeuwin vlijt hij zich neer En verscheurt arm zowel als schedel Hij voorziet zichzelf van het allereerste Want daar in het transjordaanse Licht het hem Door de wetgever … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment