Category Archives: Bonje in het bejaardenhuis

Boodschap van de Eeuwige

En een boodschapper van de Eeuwige Ging omhoog van Gilgal naar Bochim En zei (in de naam van de Eeuwige): Ik zal je uit Egypte voeren En Ik heb je gebracht naar het land Dat Ik aan jullie voorvaderen heb … Continue reading

Posted in @Work, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Zonder duim en grote teen

En het was na de dood van Joshua Dat de kinderen van Jisraël De Eeuwige vroegen: Wie zal voor ons als eerste optrekken Tegen de Kanaänieten Om tegen hen te strijden? En de Eeuwige zei: Judah zal optrekken Kijk, ik … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Met heel je hart en ziel

Joshua gaat verder heel Jisraël toe te spreken:En de Eeuwige heeft grote en machtige volkerenVoor jullie verdreven Wat jullie betreft Is er geen man voor jullie opgestaan Tot op de dag van vandaag Eén van jullie achtervolgde er duizend Want … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Oud en op leeftijd

En het was na vele dagen Nadat de Eeuwige rust had gegeven Aan Jisraël Van al hun vijanden rondom En Joshua oud was geworden En op leeftijd gekomen Dat Joshua heel Jisraël bijeen riep Hun oudsten Hun hoofden Hun rechters … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur | Tagged , , , | Leave a comment

Heb lief

Toen riep Joshua de Rubenieten En de Gadieten En de halve stam van Menashe bijeen En hij zei tegen hen: Jullie hebben je aan alles gehouden Wat Moshé, de dienaar van de Eeuwige Je heeft opgedragen En jullie hebben mij … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Geef ons steden om in te wonen

En de hoofden van de huizen van de Levieten Naderden Eleazar, de priester En Joshua, de zoon van Nun En de hoofden van de huizen van de stammen Van de kinderen van Jisraël En ze spraken tot hen in Shiloh … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Steden dorpen en gehuchten

In het laagland Eshtaol, Tzoreah en Ashnah En Zanoach, Ein Ganiem, Tapuach en Enam Jarmuth en Adullam, Sokoh en Azekah En Sharaim, Adithaim, Gederah en Gederothiam Veertien steden met hun dorpen Tsenan, Chadashah en Migdal Gad En Dilean, Mitzpeh en … Continue reading

Posted in @home, @Work, Bonje in het bejaardenhuis, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

De Eeuwige was hun erfdeel

En Moshé gaf aan de stam Gad Aan de kinderen van Gad Naar hun families Hun grens was Jazer En alle steden Gilead En de helft van het land Van de kinderen ‘Ammon Tot aan ‘Aroer Dat voor Rabbah ligt … Continue reading

Posted in @home, @Work, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de schatkamer van de Eeuwige

En tegen de twee mannen Die het land hadden bespied Zei Joshua: Ga naar het huis van de hoer En breng de vrouw naar buiten En alles wat ze heeft Zoals je haar gezworen hebt En de jonge mannen Die … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Heel Jisraël stak de Jordaan over

Let op De Ark van het verbond Van God van heel de aarde Gaat voor jullie uit De Jordaan over Neem nu twaalf mannen Uit de stammen van Jisraël Eén man van elke stam Wanneer de voetzolen van de priesters … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment