Category Archives: Bonje in het bejaardenhuis

Opdat het je eeuwig goed zal gaan

Want als dan de plaats Die de Eeuwige, je God Zal uitkiezen om daar Zijn Naam te vestigen Te ver voor je is Dan mag je van je Rund en kleinvee slachten Dat de Eeuwige je gegeven heeft Zoals ik … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Zegen en vloek

Zie! Vandaag leg ik jullie Zegen en vloek voor: De zegen Als jullie luisteren naar de geboden Van de Eeuwige, jullie God Die ik jullie vandaag voorschrijf De vloek Als jullie niet willen luisteren Naar de geboden Van de Eeuwige, … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Op de deurposten van je huis

Wanneer jullie inderdaad Gehoor willen geven Aan Mijn geboden Die Ik jullie vandaag geef Door te houden van de Eeuwige, jullie God En door Hem te dienen Met heel jullie hart En heel jullie ziel Dan zal Ik op tijd … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Bij Zijn naam

Voor de Eeuwige, je God Moet je ontzag hebben Hem moet je dienen En bij Zijn naam Moet je de eed afleggen Loop niet achter andere goden aan Dat soort goden van de volken Die in jullie omgeving zijn Anders … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Van de Jordaan tot aan de zee

Je moet je stipt houden Aan Zijn wetten en geboden Die ik jullie nu opdraag Opdat het jou Je kinderen na jou Goed zal gaan En opdat je lange tijd zult leven Op het land Dat de Eeuwige, je God … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een vorst voor de verdeling

De Eeuwige sprak tot Moshé: Dit zijn de namen van de mannen Die voor jullie het land Als erfgoed zullen toewijzen De priester El’azar En Jehoshoe’a, zoon van Noen En verder moeten jullie telkens één vorst Uit iedere stam nemen … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment