Author Archives: Pascale Esveld

Versterk jezelf en word mannen

En het woord van Samuel Kwam uit Voor heel Jisraël En Jisraël trok ten strijde tegen de Filistijnen En ze sloegen hun kamp op naast Eben Ha’ezer En de Filistijnen sloegen hun kamp op in Afek En de Filistijnen stelden … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Moge Hij doen wat goed is in Zijn ogen

En de jongen, Samuel Diende de Eeuwige voor Eli Nu werd het woord van de Eeuwige In die dagen achtergehouden Een visioen was nog niet doorgebroken En het was op die dag Dat Eli op zijn plaats lag En zijn … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Wat in Mijn hart is en in Mijn gedachten

En een man van God kwam tot Eli En zei tegen hem: Zo zegt de Eeuwige: Ben ik verschenen in het huis Van je vader Toen zij slaaf in Egypte waren Tot aan het huis van Faro? En heb Ik … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Wie zal voor hem bemiddelen

Maar Eli’s zonen, gewetenloze mannen Kenden de Eeuwige niet Er was een recht dat de priesters Zichzelf hadden toegeëigend van het volk* Als een man een offer slachtte Dan kwam de dienaar van de priester Als het vlees kookte Met … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

God van gedachten

En Channah bad en zei: Mijn hart verheugt zich door de Eeuwige Mijn hoorn is opgetild door de Eeuwige Mijn mond is wijd geopend tegen mijn vijanden Want ik heb mij verheugd in Uw redding Er is niemand zo heilig … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Haar gezicht niet meer verdrietig

En Channah antwoordde Eli En zei: Nee, meneer Ik ben een vrouw met een bedroefde geest En ik heb noch nieuwe wijn Noch oude wijn gedronken Ik heb mijn ziel Voor de eeuwige uitgestort Lever uw dienstmaagd Niet uit aan … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Zij spreekt in haar hart

En er was een man uit Ramathaim Tzofim Van de berg Efraïm En zijn naam was Elkanah De zoon van Jerocham De zoon van Elihu De zoon van Tochu De zoon van Tzuf Een Efraïmiet En hij had twee vrouwen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Zij die dansten

En de hele gemeenschap Sprak tot de kinderen van Benjamin Die in de rots van Rimmon verbleven En ze verkondigden hun vrede En Benjamin keerde op dat moment terug En ze gaven hen de vrouwen Die zij levend hadden gered … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Vierhonderd maagden

Nu hadden de mannen van Jisraël In Mitzpah gezworen: Geen man van ons zal zijn dochter Als vrouw Aan Benjamin geven En de mensen kwamen naar Beth El En zaten daar tot de avond voor God Verhieven hun stemmen En … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Richting de hemel

En de mannen die in hinderlaag lagen Haastten zich En verspreidden zich over Gibeah En bliezen op de ramshoorn En verwoestten de hele stad Met het scherpst van het zwaard Men had tussen de mannen van Jisraël En de mannen … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment