Author Archives: Pascale Esveld

Zo deden zij

De Eeuwige zei tot Moshé: Zie, ik heb je aangesteld als een rechter over Far’o En Aharon, je broer, zal je woordvoerder zijn Jij brengt onder woorden al wat Ik je zal opdragen En Aharon, je broer, spreekt tot Far’o … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Leave a comment

Als broers

Amram nam zich Jochéwed, zijn tante, tot vrouw En bracht hen Aharon en Moshé voort De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar De zonen van Jitshar: Korach, Nefeg en Zichri De zonen van ‘Oeziël: Mishaël, Eltsafan en Sithri En Aharon … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Hierop zei de Eeuwige tegen Moshé: Nu zul je zien wat Ik Far’o zal aandoen Want door sterke hand zal hij ze laten heengaan En met sterke hand zal hij ze uit zijn land verdrijven God sprak tot Moshé en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Offers voor de Eeuwige

En de opzichters uit de kinderen van Jisraël Die de slavendrijvers van Far’o over hen hadden aangesteld Werden geslagen terwijl hun gezegd werd: Waarom hebben jullie de vastgestelde taak Niet klaargekregen als voorheen Noch gister noch vandaag De opzichters uit … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Laat Mijn volk gaan

Daarna kwamen Moshé en Aharon En zeiden tegen Far’o: Zo zegt de Eeuwige, de God van Jisraël: Laat Mijn volk gaan Opdat ze voor Mij een feest vieren in de woestijn Far’o zei: Wie is de Eeuwige Naar wiens stem … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Wonderlijk zorgelijk

Moshé ging terug naar Jether, zijn schoonvader En zei tegen hem: Laat me toch weggaan Zodat ik kan terugkeren naar mijn broeders Die in Egypte zijn en kan zien of ze nog leven En Jithro zei tegen Moshé: Ga in … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Haar Jeruzalem

In antwoord op God zei Moshé: Misschien zullen ze me niet geloven En niet naar mijn stem luisteren Zullen ze zeggen; De Eeuwige is je niet verschenen Toen zei de Eeuwige tegen hem: Wat heb je daar in je hand? … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ik ben die Ik zal zijn

Moshé zei tegen God: Wie ben ík Dat ik naar Far’o zou gaan En dat ík de kinderen van Jisraël uit Egypte zou voeren? En Hij zei: Ik zal bij je zijn En dit zal het teken zijn Dat Ik … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vreemdeling

Tsipporah kreeg een zoon En Moshé noemde hem Gershom Want, zei hij Ik ben een ‘ger’ vreemdeling geworden In een mij vreemd land In deze lange tussentijd was de koning van Egypte gestorven De kinderen van Jisraël zuchtten onder de … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Door hemelse ogen bekeken

Na verloop van tijd toen Moshé volwassen was geworden En eens naar buiten ging naar zijn broeders En naar hun dwangarbeid keek Zag hij een Egyptische man Een Hebreeuwse man slaan Eén van zijn broeders Hij keerde zich naar alle … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment