Hij ging, vluchtte en ontsnapte

Shaul sprak met Jonathan, zijn zoon
En met al zijn bedienden
Om David ter dood te brengen
Maar Jonathan, Shauls zoon
Verlangde zeer naar David
En Jonathan vertelde David:
Shaul, mijn vader
Wil je ter dood brengen
Wees nu op je hoede in de ochtend
En je zult in het geheim verblijven
En je verbergen
En ik zal naar buiten gaan
En naast mijn vader staan
In het veld waar jij bent
En ik zou namens jou
Tot mijn vader spreken
En als ik iets zie
Zal ik het je vertellen
En Jonathan sprak goed over David
Tegen Shaul, zijn vader
Hij zei tegen hem:
Laat de koning niet zondigen
Tegen zijn dienaar David
Want hij heeft niet tegen jou gezondigd
En zijn daden zijn zeer goed voor je
Hij nam zijn leven in zijn hand
En doodde de Filistijn
En de Eeuwige zorgde
Voor een grote redding
Voor heel Jisraël
Je zag het en het verheugde je
Waarom zul je dan zondigen
Tegen onschuldig bloed
Om David te doden
Zonder reden?
En Shaul luisterde naar Jonathans stem
En Shaul zwoer:
Zo waar de Eeuwige leeft
Zal hij niet ter dood gebracht worden
En Jonathan riep David
En vertelde hem al deze dingen
En Jonathan bracht David naar Shaul
En hij was voor hem
Zoals gisteren en eerder
En er was opnieuw oorlog
En David trok er op uit
En vocht tegen de Filistijnen
En bracht hen een grote slag toe
En ze vluchtten voor hem
En de boze geest van de Eeuwige
Teisterde Shaul
En hij zat in zijn huis
Met zijn speer in zijn hand
En David speelde harp met zijn hand
En Shaul probeerde David
Aan de muur te spiesen
Maar hij glipte weg voor Shaul
En Shaul dreef de speer in de muur
Maar David vluchtte
Ontsnapte die nacht
Shaul stuurde toen boodschappers
Naar Davids huis
Om hem te bewaken
En hem in de ochtend
Ter dood te brengen
En Michal, zijn vrouw
Vertelde David:
Als je vannacht niet vlucht voor je leven
Zul je morgen ter dood worden gebracht!
En Michael liet David
Door het raam zakken
En hij ging, vluchtte en ontsnapte
En Michal nam de terafim (huisgoden)
Deed die in het bed
En ze legde een geitenvel
Aan het hoofdeinde
En bedekte het met een mantel
(eigen vertaling)

De Tenach blijft voor mij een bron
Van wonderlijke verhalen
Jonathan verlangde zeer naar David
Dat was blijkbaar normaal in die tijd
Niemand nam er aanstoot van
David, de nieuwe koning
Door de Eeuwige zelf gekozen
Getrouwd met de dochter van zijn kwelgeest
Een geesteszieke Shaul
Die door de kwade geest van de Eeuwige
Wordt bezeten
En Gods nieuwe koning aan zijn speer wil rijgen
En het is blijkbaar ook oké
Om huisgoden te hebben ter grootte van een mens
Met een rossig geitenvel
En de mantel der liefde te bedekken
Misschien ben ik te Nederlands
Opgeheven vingertje in de aanslag:
Dat mag niet!

Op het balkon kun je zien
Langs de wegen trouwens ook
Dat de zomer alweer
Op zijn eind loopt
De bloemen verliezen hun zaad
Toch wil de zon maar niet schijnen
Vandaag is ons 25 tot 30 graden beloofd
Maar in Haarlem is het zwaar bewolkt
Soms zou ik ook wel willen
Gaan, vluchten en ontsnappen
Ik ga wiet halen!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, escape-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.