Honderd voorhuiden als bruidsschat

Shaul zei tegen David:
Let op mijn oudste dochter Merav
Ik zal haar aan jou geven als vrouw
Maar wees een strijder voor mij
En voer de oorlogen van de Eeuwige
Want Shaul zei:
Laat mijn hand niet op Hem zijn
Maar laat de hand van de Filistijnen op Hem zijn
En David zei tegen Shaul:
Wie ben ik
En wat is mijn leven
Of dat van mijn vaders familie in Jisraël
Dat ik een schoonzoon
Van de koning zou moeten zijn?
En toen het tijd werd dat Merav
De dochter van Shaul
Aan David gegeven zou worden
Werd ze aan Adriël
De Meholathiet
Als vrouw gegeven
En Michal, Shauls dochter
Hield van David
En ze vertelden het aan Shaul
En dat beviel hem
En Shaul zei:
Ik zal haar aan hem geven
En zij zal een valstrik voor hem zijn
En de hand van de Filistijnen
Zal op hem zijn
En Shaul zei tegen David:
Met één van de twee
Zul je vandaag
Mijn schoonzoon zijn
En Shaul gaf zijn dienaren opdracht:
Spreek in het geheim met David
Zeg hem:
Let op
De koning verlangt naar jou
En al zijn dienaren houden van je
Wordt dan nu de schoonzoon van de koning
En de bedienden van Shaul
Zeiden deze woorden in Davids oren
En David zei:
Lijkt je een schoonzoon worden van de koning
Iets dat licht is?
Want ik ben arm
En word gering geacht
En Shauls dienaren vertelden hem:
Deze woorden heeft David gesproken
En Shaul zei:
Zeg dit tegen David:
De koning heeft geen verlangen
Naar een bruidsschat
Maar naar honderd voorhuiden
Van de Filistijnen
Om zich te wreken
Op de vijanden van de koning
Shaul dacht dat hij David
Door de hand van de Filistijnen
Ten val kon brengen
En zijn bedienden vertelden David
Deze woorden
En de zaak beviel David
Om de schoonzoon van de koning te worden
En de dagen waren nog niet verstreken
En David stond op
En hij en zijn mannen gingen
En hij doodde tweehonderd mannen
Van de Filistijnen
En bracht hun voorhuiden
En ze leverden ze volledig aan de koning af
Om de schoonzoon van de koning te worden
En de koning gaf hem Michal, zijn dochter
Als vrouw
En Shaul zag
En wist dat de Eeuwige met David was
En Michal, Shauls dochter
Hield van hem
En Shaul werd nog banger voor David
Shaul was vijandig tegen David
Alle dagen
En de vorsten van de Filistijnen
Kwamen naar buiten om te plunderen
En het was
Hoe vaker ze naar buiten kwamen
Dat David succesvoller was
Dan al Shauls dienaren
En zijn naam werd zeer geëerd
(eigen vertaling)

David krijgt dus niet de dochter van Shaul
Die hem aanvankelijk beloofd was
Hij krijgt Michal
De jongere dochter
Die van hem houdt
Tot twee keer wordt er gezegd
Dat ze van hem houdt
En Jonathan houdt van David
Als van zichzelf
Dat zagen we eerder
Maar van wie houdt David?
Hem beviel het om de schoonzoon
Van de koning te worden
Maar over de liefde nog geen woord
Uit zijn mond

Het is een mooie dag
De wind is eindelijk gaan luwen
Heeft wel mijn geraniums gegrepen
Poef! en de bloemen waren verdwenen
Misschien dat ik straks nog even de stad in sjees
Goed voor me
Terrasje pikken?
Wie weet hoe ik mezelf ga verwennen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tweehonderd-voorhuiden-later-storyThis entry was posted in @home, @Work, Blijf me gezond, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.