Hij hield van hem als van zichzelf

Het gebeurde toen hij klaar was
Met Shaul te praten
Dat de ziel van Jonathan
Gehecht raakte aan de ziel van David
En Jonathan hield van hem
Als van zichzelf
Shaul nam hem die dag bij zich
En stond hem niet meer toe
Terug te keren naar het huis van zijn vader
En Jonathan sloot
Een verbond met David
Omdat hij van hem hield
Zoals van zichzelf
En Jonathan ontdeed zich
Van de mantel die hij aan had
En gaf die aan David
Net als zijn kleding
Zijn zwaard
Zijn boog
Zelfs tot zijn gordel aan toe
En David trok er op uit
Waar Shaul hem ook naar toe stuurde
Daar had hij succes
Daarom benoemde Shaul hem
Tot leider van de soldaten
Hij  was aangenaam
In de ogen van alle mensen
En ook in de ogen van Shauls bedienden
En het gebeurde toen ze kwamen
Toen David terugkeerde
Van het doden van de Filistijn
Dat de vrouwen uit alle steden van Jisraël
Naar buiten kwamen om te zingen
En met muziekinstrumenten in hun handen
Naar koning Shaul gingen
Met trommels
Met vreugde en met cimbalen
En de juichende vrouwen zongen:
Shaul heeft zijn duizenden gedood
Maar David zijn tienduizenden
Shaul was zeer ontstemd
En het beviel hem niet
Hij zei:
Ze schreven tienduizenden aan David toe
En aan mij schreven ze duizenden toe
En wat kan hij nog meer hebben
Dan het koninkrijk?
En Shaul hield David vanaf die dag
In de gaten
En het was de volgende dag
Dat de kwade geest van God
Op Shaul rustte
En hij raasde dwars door het huis
En David speelde met zijn hand
Zoals elke dag
Maar de speer was in Shauls hand
En Shaul wierp de speer en zei:
Ik zal David aan de muur vastspiezen
En David ontweek hem twee keer
En Shaul vreesde David
Want de Eeuwige was met hem
Terwijl Hij zich van Shaul
Had afgekeerd
Shaul verwijderde hem uit zijn nabijheid
En stelde zelf een leider over duizend aan
Hij ging naar buiten
En kwam voor het volk
David was succesvol op allerlei manieren
De Eeuwige was met hem
Shaul zag dat hij zeer succesvol was
En hij vreesde hem
Maar heel Jisraël en Judah
Hield van David
Want hij trok er op uit
En kwam weer terug voor hen
(eigen vertaling)

Er hangt een seksuele geladenheid rond David
Jonathan houdt van hem als van zichzelf?
Hij kleedt zich uit
En geeft David alles, tot en met zijn gordel aan toe
En dan de vrouwen van Jisraël en Judah
Die zingend en muziek makend naar buiten komen
Om David op te hemelen
En zelfs Shaul te bespotten
Want die had er slechts duizenden omgelegd
Maar David wel tienduizenden
En dan wordt die arme Shaul
Ook nog bezeten door de boze geest van de Eeuwige
Terwijl David voor hem speelt
Om zijn pijn van zijn ziel te verlichten
Werpt hij tot twee keer toe een speer naar David
Het is zo treurig
Zo menselijk
Je begrijpt het

Jammer, Amsterdam is het niet geworden
Ik voel me niet fit genoeg
Om mezelf bus en trein in te slepen
Flink stuk te lopen
En dan nog eens aan een workshop beginnen
Zelfde weg weer terug ook
Wat jammer
Mijn wereld is weer kleiner geworden
Eigenlijk wist ik het al
Toen ik niet meer kon werken
Voor het museum van mijn hart
Dat deed mijn ziel pijn
Maar nu is ook een enkele trip me te veel
Ik concentreer me op de klei die ik heb
De plannen die opborrelen
We zullen zien wat de volgende stap wordt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, you-gain-some-you-lose-some


This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.