Geen zwaard in Davids hand

Het gebeurde
Toen de Filistijn op stond
En dichter naar David trok
Dat David zich haastte
En naar het slagveld rende
Richting de Filistijn
David stak zijn hand in de tas
Nam er een steen uit
Slingerde die
En raakte de Filistijn tegen zijn voorhoofd
De steen zonk in zijn voorhoofd
En hij viel op zijn gezicht op de grond
David overmeesterde de Filistijn
Met de slinger en met de steen
En hij sloeg de Filistijn dood
Geen zwaard was er in Davids hand
David rende en stond boven de Filistijn
En hij nam zijn zwaard
En trok die uit de schede
En sloeg hem
Onthoofde hem daarmee
De Filistijnen zagen
Dat hun held gestorven was
En vluchtten
En de mannen van Jisraël en Judah
Sprongen op en juichten
En achtervolgden de Filistijnen
Tot aan de vallei
En tot aan de poorten van Ekron
En de vermoordden Filistijnen
Vielen op de weg van Sha’araim
Omhoog tot aan Gath
En omhoog naar Ekron
En de kinderen van Jisraël
Keerden terug van de achtervolging
Van de Filistijnen
En plunderden hun kampen
En David nam het hoofd van de Filistijn
En bracht het naar Jeruzalem
En zijn wapens stopte hij in zijn tent
Maar toen Shaul zag
Dat David op de Filistijn af ging
Vroeg hij aan Avner
De generaal van zijn leger:
Wiens zoon is deze jongeman, Avner?
En Avner zei:
Bij uw leven, oh Koning
Ik weet het niet
En de koning zei:
Jij vraag wiens zoon deze jongeman is
Maar toen David terugkeerde
Van het doden van de Filistijn
Riep Avner hem
En bracht hem voor Shaul
En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand
En Shaul vroeg hem:
Wiens zoon ben jij, jongeman?
En David zei:
De zoon van uw bondgenoot
Jesse uit Bethlehem
(eigen vertaling)

Zo doe je dat
Eén welgemikt schot met een slinger
In Nederland zeggen ze katapult
Maar het is werkelijk een slinger
Je zag het de Palestijnen vaak doen
Tijdens de intifada
En David legt een reus om
Maar als er aan Avner gevraagd wordt
Wie die jongeman is
Zijn jongste broer!
Dan zegt hij dat alleen de Koning het weet
God mag het weten
David, zoon van Jesse uit Bethlehem
Koning van de kinderen van Jisraël

Ik ben moedig geweest deze ochtend
Zeer stijf uit bed
En heb me naar de hometrainer
Op de vierde verdieping gesleept
Kwartiertje
Dat was gisteren nog 10 minuten
Elke twee dagen vijf minuten erbij
Zegt mijn innerlijke drill instructor
Daarna heb ik een online keramiekcursus aangeschaft
Waar ik al een week omheen draaide
Heel leuk
Het opent nieuwe mogelijkheden
En als ik morgen moedig ben
Dan sleep ik mezelf naar Amsterdam
Maar vrees dat ik daar
Niet genoeg moed voor heb
Ik ben David niet!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, over-moed-gesproken-story

This entry was posted in @home, @Work, Blijf me gezond, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.