Wie is deze onbesneden Filistijn?

En Jesse zei tegen David zijn zoon:
Breng nu naar je broers
Een efa van dit geroosterde mais
En tien broden
Haast je om het naar het kamp te brengen
Naar je broers
En je zult deze tien kazen brengen
Naar de bevelhebber van duizend
En je zult zien hoe het met je broers gaat
En je zult het nieuws van hun welzijn brengen
Shaul, zijn broers
En alle mannen van Jisraël
Voerden oorlog met de Filistijnen
In de vallei van Terebinth
David stond vroeg in de morgen op
Hij liet de schapen bij een hoeder achter
En hij droeg de goederen met zich mee en ging
Zoals Jesse hem had opgedragen
En hij kwam bij de barricade
En het leger dat ten strijde trok
Schreeuwde in de strijd
En de Jisraëlieten en de Filistijnen
Stelden zich op in slagorde
Leger tegen leger
David liet zijn goederen achter
Bij de bewaker van de goederen
Hij rende naar de strijdlinie
Kwam daar en begroette zijn broers
En terwijl hij met hen sprak
Let op
Kwam de winnaar
Genaamd Golliath de Filistijn uit Gath
Vanuit de gelederen van de Filistijnen
Naar voren
En hij sprak dezelfde woorden
Als voorheen
En David hoorde het
En alle mannen van Jisraël
Vluchtten voor hem
Toen ze hem zagen
En waren buitengewoon bang
De mannen van Jisraël zeiden:
Heb je deze man gezien
Die naar voren komt
Want komt hij nu naar voren
Om Jisraël te bespotten?
En het zal zo zijn
Dat de man die hem doodt
Beloond zal worden door de koning
Met grote rijkdom
En hij zal hem zijn dochter geven
En hij zal het huis van zijn vader
Vrijmaken in Jisraël
David zei tegen de mannen
Die voor hem stonden:
Wat gaat er gebeuren met de man
Die deze Filistijn doodt
En de schande van Jisraël wegneemt
Want wie is deze onbesneden Filistijn
Dat hij de gelederen
Van de levende God bespot?
En de mensen zeiden tegen hem:
Zo zal er gedaan worden
Met de man die hem doodt
En Eliav, zijn oudste broer
Hoorde hoe hij met de mannen sprak
En Eliav’s toorn ontvlamde tegen David
En hij zei:
Waarom ben je naar beneden gekomen?
Met wie heb je die paar schapen
Achtergelaten in de woestijn?
Ik ken je onstuimigheid
En het kwaad in je hart
Want jij bent naar beneden gekomen
Om de oorlog te zien
En David zei:
Wat ik heb ik nu gedaan?
Zijn het niet slechts woorden?
En hij keerde zich van hem af
Naar een ander
En hij sprak op dezelfde manier
En het volk antwoordde hem
Op dezelfde manier als voorheen
(eigen vertaling)


Je begrijpt dat Jesse bezorgd is
Over zijn zonen in de frontlinie
Daarom stuurt hij David met foerage
Maar die zitten niet bepaald
Op de jongste opdonder te wachten
Kleine broederlijke rivaliteit
Zijn broer heeft geen zin
Om naar zijn praatjes te luisteren
En beschuldigt hem van wat we tegenwoordig
Ramptoerist zouden noemen
Hij heeft wel wat beters te doen
Ze zijn oorlog aan het voeren
Met de onbesnedenen!

Vroeg in de ochtend
Terwijl de regen nog met bakken naar beneden komt
Sluip ik door de gangen van het gebouw
Op de vierde etage
Staan fitness apparaten
Achtergelaten door een fysiotherapeut met pensioen
En omdat de zomer van 2024
Een eeuwig durende herfst is
Die in 2023 begon
En nooit meer ophield
Voelde ik de bui al hangen
Ik ga met die harde wind
De buien en toestanden
Zeker niet voor mijn lol een stuk fietsen
Dus op de hometrainer
Het waren maar tien luttele minuten
Want oi va voi
Dodelijk saai is het wel
Maar het opent perspectief
Morgen weer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bewegen-zul-je-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.