Iemand die goed kan spelen

Samuel vraagt om de jongste zoon van Jesse
Een jongen die bij de schapen is:

En hij stuurde en bracht hem
Hij was roodachtig
Met prachtige ogen
En een knap voorkomen
En de Eeuwige zei:
Sta op, zalf hem
Want dit is hij
En Samuel nam de hoorn met olie
En zalfde hem te midden van zijn broers
En een geest van de Eeuwige
Kwam over David heen
Vanaf die dag
En Samuel stond op en ging naar Ramah
En de geest van de Eeuwige verliet Shaul
En een kwaadaardige geest van de Eeuwige
Maakte hem bang
En Shaul’s bedienden zeiden tegen hem
Let nu op
Een kwaadaardige geest van God
Maakt je bang
Laat onze Eeuwige zeggen
Met uw dienaren voor u:
Laat hen een man zoeken
Die weet hoe hij op de harp moet spelen
En het zal zo zijn
Dat als de kwaadaardige geest van God
Over u is
Zal hij spelen met zijn hand
En het zal goed voor u zijn
En Shaul zei tegen zijn dienaren:
Zorg nu voor een man die goed speelt
En breng hem bij me
En één van de jongemannen antwoordde
En zei:
Zie, ik zag een zoon van Jesse de Bethlehemiet
Die weet hoe hij moet spelen
Een machtig man van moed
Een krijger
En verstandig in zaken
Een knappe man
En de Eeuwige is met hem
En Shaul stuurde boodschappers naar Jesse
En hij zei:
Stuur me David je zoon
Die bij de schapen is
En Jesse nam een ezel beladen met brood
En een aardewerk kruik wijn
En een geit
En hij stuurde ze met David, zijn zoon
Naar Shaul
En David kwam bij Shaul
En stond voor hem
En hij hield veel van hem
En hij was zijn wapendrager
En Shaul stuurde naar Jesse:
Laat David nu voor mij staan
Want hij is goed in mijn ogen
En het zou zo zijn
Dat als de geest van de Eeuwige
Op Shaul was
David de harp nam
En speelde met zijn hand
En Shaul werd verlicht
En het was goed voor hem
De geest van het kwaad
Verliet hem dan
(eigen vertaling)

Ach, ach, ach, die arme Shaul
Hij wordt geplaagd door de Eeuwige
Die hem met boze geesten komt teisteren
Je kunt je voorstellen
Dat zijn ziel pijn doet
Hij zou de koning van Jisraël worden
Maar na twee jaar is hij al afgedankt
Nu komt de nieuwe koning, koning David
Zijn ziel wiegen
Met mooie muziek op de harp
Thank God dat er verlichting is
Kunst troost

Als ik werkelijk moed heb
Dan ga ik aankomende zondag
Naar een fijne workshop
Bij Figura in Amsterdam
De tweejarige opleiding is helaas te duur voor mij
Maar misschien kan ik er contacten opdoen
Vandaag gesproken met de director
Die klonk aardig
En was boordevol informatie
Voor mijn keramiekhonger
Al zit een opleiding er daar waarschijnlijk niet in
Ze kent de situatie in Haarlem
Ze gaf fijne tips
Misschien ga ik
Als ik moed heb
En het niet op het laatste moment
Voorbij laat gaan
Want geen energie
Of te veel gedoe
Fingers crossed

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, spannend-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.