Zichtbaar voor de ogen

En de Eeuwige zei tegen Samuel:
Tot wanneer rouw je voor Shaul
Als Ik hem afgewezen heb
Over Jisraël te regeren
Vul je hoorn met olie en kom
Ik zal je naar Jesse sturen
De Bethlehemiet
Want Ik heb voor Mezelf
Een koning onder zijn zonen gezien
En Samuel zei:
Hoe kan ik gaan?
Als Shaul het hoort
Zal hij me doden
En de Eeuwige zei:
Je neemt een vaars met je mee
En je zult zeggen:
Ik ben gekomen een offer
Voor de Eeuwige te slachten
En je zult Jesse uitnodigen
Voor het offerfeest
En Ik zal je laten weten wat je moet doen
En jij zult voor Mij diegene zalven
Die Ik je zal vertellen
En Samuel deed wat de Eeuwige had gezegd
En hij kwam naar Bethlehem
De oudsten van de stad
Haastten zich naar hem toe
En één van hen zei:
Is je komst vredig?
En hij zei:
Vredig
Ik ben gekomen om een offer
Voor de Eeuwige te slachten
Bereid je voor
En kom met me mee
Naar het offerfeest
En hij bereidde Jess en zijn zonen voor
En nodigde hen uit voor het offerfeest
En het gebeurde dat toen ze kwamen
En hij Eliav zag
Dat hij zei:
Voorwaar
Voor de Eeuwige is Zijn gezalfde
Maar de Eeuwige zei tegen Samuel:
Kijk niet naar zijn uiterlijk
Of naar de lengte van zijn gestalte
Want Ik heb hem verworpen
Het is niet zoals de mens ziet
Wat zichtbaar is voor de ogen
Terwijl de Eeuwige in het hart kijkt
En Jesse riep Avinadav
En hij stelde hem voor aan Samuel
En hij zei:
Ook deze heeft de Eeuwige niet gekozen
En Jesse stelde Shammah voor
En hij zei:
Ook deze heeft de Eeuwige niet gekozen
Jesse stelde zijn zeven zonen voor aan Samuel
En Samuel zei tegen Jesse:
De Eeuwige heeft deze niet gekozen
En Samuel zei tegen Jesse:
Zijn dit alle jongemannen?
En hij zei:
De jongste blijft nog over
Maar let op
Hij is de schapen aan het hoeden
En Samuel zei tegen Jesse:
Stuur en breng hem
Want we zullen niet gaan zitten
Voordat hij hier komt
(eigen vertaling)

Spannend moment
Er gaat een nieuwe koning gezalfd worden
Shaul is naar huis gestuurd
De Eeuwige was teleurgesteld in hem
Maar nu is het tijd voor een nieuwe koning
Al heeft het wel wat van een ongemakkelijke vleeskeuring
Alle zeven zonen van Jesse stellen zich voor
Maar de Eeuwige heeft andere plannen
Met een schapenhoeder

Ik mis de zon
Haarlem zwaar bewolkt
Het is zo donker als op een herfstdag
Gisteren zaden gestroopt
Klaprozen langs de weg
En korenbloemen en kleinere klaprozen
Van het balkon
Volgend jaar nieuwe bloemen
Wilde bloemen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, waiting-for-the-sun-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.