Een koninkrijk afgescheurd

En Samuel zei:
Zelfs als je nietig bent in je eigen ogen
Ben jij dan niet het hoofd
Van de stammen van Jisraël?
En de Eeuwige heeft je tot koning
Over Jisraël gezalfd
En de Eeuwige stuurde je op een missie
En zei:
Ga, en je zult de zonderaars
Volledig vernietigen
De Amalekieten
En je zult oorlog tegen ze voeren
Tot je ze vernietigt
Waarom heb je nu niet geluisterd
Naar de stem van de Eeuwige
Maar vloog jij op de buit af
En deed je wat kwaad was
In de ogen van de Eeuwige?
En Shaul zei tegen Samuel:
Ja, ik heb geluisterd
Naar de stem van de Eeuwige
Ik ben op de missie gegaan
Waarop de Eeuwige me stuurde
En ik bracht Agag
De koning van Amalek levend terug
En heb de Amalekieten volledig vernietigd
En het volk nam de buit mee
Schapen en runderen
Het beste van de veestapel
Om te offeren
Aan jouw God in Gilgal
En Samuel zei:
Heeft de Eeuwige net zoveel verlangen
Naar brandoffers en vredesoffers
Als naar het gehoorzamen van de stem
Van de Eeuwige?
Let op
Gehoorzamen is beter dan welk vredesoffer
Luisteren is beter
Dan het vet van rammen
Want opstandigheid is als de zonde van waarzeggerij
En koppigheid is als afgoderij en terafim (huisgoden)
Omdat jij het woord van de Eeuwige
Hebt verworpen
Heeft Hij jou verworpen als koning
En Shaul zei tegen Samuel:
Ik heb gezondigd
Want ik heb het gebod
Van de Eeuwige overtreden
En jouw woorden
Want ik vreesde het volk
En luisterde naar hun stem
En nu, vergeef me nu mijn zonde
En keer met mij terug
En ik zal voor de Eeuwige buigen
En Samuel zei tegen Shaul:
Ik zal niet met je terugkeren
Want je hebt het woord van de Eeuwige
Verworpen
En de Eeuwige heeft jou verworpen
Koning te zijn over Jisraël
En Samuel keerde zich af om te gaan
En hij greep de zoom van zijn mantel
En het scheurde
En Samuel zei tegen hem:
De Eeuwige heeft vandaag
Het koninkrijk van Jisraël
Van je afgescheurd
En heeft het aan je medemens gegeven
Die beter is dan jij
En ook, de Kracht van Jisraël
Zal niet liegen noch berouw tonen
Want Hij is geen mens
Om berouw te hebben
En hij zei:
Ik heb gezondigd
Geef me nu de eer
In het bijzijn van de oudsten
Van mijn volk
En in het bijzijn van Jisraël
En keer met me terug
En ik zal me neerbuigen
Voor de Eeuwige, je God
En Samuel keerde terug
Na Shaul
En Shaul boog zich neer
Voor de Eeuwige
En Samuel zei:
Breng Agag
De koning van Amalek
Dichtbij me
En Agag ging behoedzaam
Naar hem toe
En Agag zei:
Voorwaar, de bitterheid van de dood
Heeft zich omgekeerd
En Samuel zei:
Zoals jouw zwaard
Vrouwen heeft beroofd
Zo zal je moeder beroofd worden
Onder de vrouwen
En Samuel hakte Agag in stukken
Voor de Eeuwige in Gilgal
En Samuel ging naar Ramah
En Shaul ging omhoog naar zijn huis
In Gibeah van Shaul
En Samuel kwam niet meer
Om Shaul te zien
Tot de dag van zijn dood
Want Samuel rouwde om Shaul
En de Eeuwige had spijt
Dat Hij Shaul over Jisraël
Had laten regeren
(eigen vertaling)

Het is wel een beetje ‘tit for tat’
Jij hebt Mij verworpen
Dan zal Ik jou verwerpen
Maar je ziet goed
Hoe het mechanisme van macht werkt
Hoe zij die aan de macht zijn
Hier en daar wat sjoemelen
En denken het op deze of gene wijze
Weer goed te kunnen maken
De Eeuwige pikt dat niet
Gehoorzamen is beter dan het mooiste vredesoffer
En smakelijker dan de vetste rammen
En zo zit Jisraël op dit moment zonder koning

Je gelooft het niet
Mijn buurman die al eens verteld had
Dat zijn vader Portugees is
Had vrijdagavond
Vrijmibo op het balkon
De maten uit de bouw kwamen met bier
En een fles water die me ontroerde
Kermismuziek schalde door de straat
Vet lachen en plezier
Ik beklaagde me tegen mijn wietvriendin
Ik word onrustig
Van al die halfnaakte mannenlichamen
Plakkend tegen het glas
Aan de andere kant van mijn balkon
Daar moesten we om lachen
Ze had gehoopt dat er prachtige fado zang was
Dat ik me thuis kon voelen
Met ook mijn Spaans Portugese wortelen
En je gelooft het niet
Gisteravond was het Portugese avond
Zijn vader kwam langs
En er klonk de mooiste muziek
Voor mij zijn het kleine cadeautjes
Die uit de hemel komen vallen
Zoals vanochtend een andere half ontblote buurman
Het pakketje kwam brengen
Dat nooit was aangekomen
Waarvoor ik vervangende spullen heb gekregen
En voor wat ik niet meer kon bestellen
Geld terug
Nu heb ik de zaken dubbel
Of meer van de spullen die ik besteld had
Maar ook, een speciaal stuk gereedschap
Dat niet meer te verkrijgen was
Yeah!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, wees-lief-tegen-je-buren


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.