Het volk had medelijden

En Shaul riep het volk bijeen
En telde hen in Tel Aim
Tweehonderdduizend voetsoldaten
En tienduizend
Mannen van Judah
En Shaul kwam
Tot aan de stad van Amalek
En vocht in het dal
En Shaul zei tegen de Keniet:
Keer je af
En ga weg uit het midden
Van de Amalekieten
Zodat ik je niet met hen vernietig
Want je bent vriendelijk geweest
Voor alle kinderen van Jisraël
Toen ze omhoog kwamen uit Egypte
En de Kenieten keerden zich af
Uit het midden van Amalek
En Shaul versloeg Amalek
Vanaf Chavilah totdat je bij Shur komt
Dat tegenover Egypte ligt
En hij nam Agag
De koning van Amalek
Levend gevangen
En vernietigde het volledige volk
Met het scherpst van zijn zwaard
Maar Shaul en het volk
Hadden medelijden met Agag
En het beste van de schappen, het vee
De mestkalveren
Vette schapen
En alles dat goed was
Dat wilden ze niet vernietigen
Maar alles wat verachtelijk en zwak was
Vernietigden ze volledig
En het woord van de Eeuwige
Kwam tot Samuel:
Ik heb spijt
Dat Ik Shaul koning gemaakt heb
Want hij heeft zich van Mij afgekeerd
Om mij te volgen
En hij heeft Mijn woorden niet waargemaakt
En het bedroefde Samuel
En hij riep tot de Eeuwige
De hele nacht
En Samuel stond ’s ochtends vroeg op
Om Shaul te ontmoeten
Want er was aan Samuel verteld:
Shaul is naar Carmel gekomen
En zie hij heeft voor zichzelf
Een gedenkteken opgericht
Daarna is hij verder gegaan
En naar Gilgal afgedaald
En Samuel kwam bij Shaul
En Shaul zei tegen hem:
Moge je gezegend zijn door de Eeuwige
Ik heb het woord van de Eeuwige vervuld
En Samuel zei:
Wat is dan dit geblaat van schapen
In mijn oren?
En het loeien van de ossen
Dat ik hoor?
En Shaul zei:
Die hebben ze meegebracht
Van de Amalekieten
Want het volk had medelijden
Met het beste van de schapen
En de ossen
Om te kunnen offeren aan de Eeuwige, je God
En de rest hebben we volledig vernietigd
En Samuel zei tegen Shaul:
Hou op
Ik zal je vertellen
Wat de Eeuwige afgelopen nacht
Tegen me gesproken heeft
En hij zei tegen hem:
Spreek

Oh jee, de Eeuwige heeft al laten weten
Niet tevreden te zijn met Shaul
Hij heeft er zelfs spijt van
Shaul is zich van geen kwaad bewust
Nu wist hij ook wel
Dat de Eeuwige had gezegd
Alles totaal te vernietigen
Maar een paar vette schapen en runderen
Daar maakte hij een uitzondering voor
Waarschijnlijk dacht Shaul zelfs dat hij goed deed
Want die konden ze mooi aan de Eeuwige offeren
Ik vrees dat dit niet goed afloopt
Morgen meer

Flink stuk gefietst deze ochtend
Ook met minder pijn wakker geworden
En mijn lieve moeder hing al om kwart over acht
Aan de telefoon
Ik schrok ervan
Ze wilde weten hoe het ging
Gaat beter
Ze vroeg of ik wel naar de dokter ging
Maandag
Maar dat weet ik niet
Als ik geen pijn heb
Weet ik niet zo goed
Waar ik het over moet hebben

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, in-beweging-story


This entry was posted in @home, Blijf me gezond, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.