Aan alle kanten

En Shaul nam het koninkrijk over Jisraël
En hij voerde oorlog tegen zijn vijanden
Aan alle kanten
Tegen Moab
En tegen de kinderen van Ammon
En tegen Edom
En tegen de koningen van Tzobah
En tegen de Filistijnen
En waar hij ook ging
Daar liet hij hen beven
En hij versloeg Amalek
En hij redde Jisraël
Uit de hand van de plunderaars
En de zonen van Shaul waren
Jonathan, Ishvi en Malkishua
Namen van zijn dochters
De naam van de eerstgeborene was Merav
En de naam van de jongere was Michal
De naam van Shaul’s vrouw was Achinoam
De dochter van Achima’atz
En de naam van de bevelhebber
Van zijn leger was Aviner
De zoon van Ner
De oom van Shaul
En Kish, de vader van Shaul
En Ner, de vader van Avner
Waren zonen van Aviël
En de oorlog tegen de Filistijnen
Was hevig
Alle dagen van Shaul
Als Shaul een dapper man zag
Of een krijgsman
Bracht hij hem bij zichzelf
En Samuel zei tegen Shaul:
De Eeuwige heeft me gestuurd
Om je te tot koning te zalven
Van Zijn volk
Over Jisraël
En luister nu naar de stem
Van de woorden van de Eeuwige
Zo zegt de Heer van de legermachten:
Ik herinner me wat Amalek
Jisraël heeft aangedaan
Hoe hij in hinderlaag lag
Op de weg voor hem
Toen hij uit Egypte omhoog kwam
Ga nu
En je zult Amalek verslaan
En je alles wat van hem is
Volledig vernietigen
En je zult geen medelijden met hem hebben
En je zult zowel man als vrouw doden
Kind en zuigeling
Ossen en ezel
(eigen vertaling)


Nou, shabbat shalom zullen we maar zeggen
Maar eerlijkheidshalve ligt dit niet aan de Tenach
De joodse bijbel
Ik heb hier de laatste regels van Samuel I: 14 en
De eerste van hoofdstuk 15 vertaald
Volgende keer meer
De verhandeling van namen geeft aan
Dat deze mensen belangrijk zijn
Ze komen niet van de straat
Ze zijn de zoon of dochter van die en die
Jisraëls elite in die tijd
Achinoam is een bekende naam
Beroemd zangeres Noa heet oorspronkelijk zo

Vanochtend vertel ik aan mijn moeder
Over ziekte van Bechterew
En hoe stijf ik uit bed kom
Dan niet op mijn benen kan staan
Totdat ik weer ga bewegen
Dan zakt het
Bekende pijnen voor haar
Ze gaat volgende week naar een speciale pijndokter
En vanmiddag naar fysio
Ik zeg, misschien moet je het eens aan de dokter vertellen
Over het gen HLA-B27
Zie ook vorige bijdrage
Hier ben ik
Ik probeer uit te leggen dat het erfelijk is
En dat ze misschien daar last van heeft
Maar daar heeft ze geen zin in
Ze wil niet al die ziektes naar zich toe halen
Gelijk heeft ze

Shabbat shalom,

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, Eer-je-vader-en-moederThis entry was posted in @home, Blijf me gezond, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.