Hier ben ik

En Shaul zei:
Laten we naar beneden gaan
Achter de Filistijnen aan ‘s nachts
En onder hen plunderen
Tot het ochtendlicht
En laten we geen man onder hen laten
En ze zeiden:
Doe alles dat goed is in jouw ogen
Waarop de priester zei:
Laten we hier dichterbij God komen
En Shaul vroeg van God:
Zal ik naar beneden gaan
Achter de Filistijnen aan?
Zult U hen in de hand
Van Jisraël uitleveren?
Maar Hij antwoordde hem niet
Op die dag
En Shaul zei:
Kom hier dichterbij
Alle leiders van het volk
En weet en zie waarin
Vandaag deze zonde was
Want zo waar de Eeuwige leeft
Die Jisraël redt
Al is het in mijn zoon Jonathan
Hij zal sterven
En er was niemand die hem antwoordde
Vanuit heel het volk
En hij zei tegen heel Jisraël:
Jullie zullen aan een kant zijn
En ik en mijn zoon Jonathan
Zullen aan een kant zijn
En het volk antwoordde Shaul:
Doe wat goed is in jouw ogen
En Shaul zei tegen de Eeuwige, God van Jisraël:
Geef een volmaakte loting
Waarop Jonathan en Shaul werden genomen
En het volk ontsnapte
En Shaul zei:
Werp loten tussen mij
En Jonathan mijn zoon
En Jonathan werd genomen
En Shaul zei tegen Jonathan:
Vertel me, wat heb je gedaan?
En Jonathan vertelde het hem
En zei:
Ik heb slechts een beetje honing geproefd
Met het uiteinde van de staf
Die in mijn hand is
Hier ben ik
Laat me sterven
En Shaul zei:
Zo zal God dat doen
En zo zal Hij doorgaan
Want jij zult sterven Jonathan
En het volk zei tegen Shaul:
Moet Jonathan
Die grote redding bracht
In Jisraël sterven?
Verre van dat
Zo waar de Eeuwige leeft
Niet één haar van zijn hoofd
Zal op de grond vallen
Want hij heeft deze dag
Met God gewerkt
En het volk verloste Jonathan
En hij stierf niet
En Shaul ging terug omhoog
Na het achtervolgen van de Filistijnen
En de Filistijnen gingen naar hun plaats
(eigen vertaling)

Ah, er is dus wel straf voor Jonathan
Maar ook Shaul komt er niet goed vanaf
Want als hij vraagt aan de Eeuwige
Of hij die dag de Filistijnen zal leeg plunderen
Dan krijgt hij geen antwoord
Het volk redt Jonathan uiteindelijk
Omdat de zoon van Shaul hen gered had
Jonathan gebruikt de woorden: Hier ben ik
Hineni in het Hebreeuws
Een term die diepe overgave uitdrukt aan God
Avraham gebruikt die woorden toen God hem riep
Zijn zoon Jitschak te offeren
Moshé zei het bij de brandende braamstruik
Toen God hem riep
Samuël zegt: Hineni
Als God hem ’s nachts roept
Het begin van zijn rol als profeet
En nu de zoon van Shaul
Die bereid is te sterven voor de Eeuwige

Ik werd beroerd wakker deze ochtend
Kon niet meer op mijn benen staan
Veel pijn in de billen en de heupen
Voelde het al in bed
Moeite met omdraaien
Op deze of gene zij
En nu ben ik bang
Ik ben drager van het HLA B27 gen
Oorzaak van mijn chronische oogontstekingen
Maar kan ook aanleiding zijn
Voor ziekte van Bechterew
Ik zucht
Dit wordt een nieuw traject
Moge het vanzelf overgaan
Of liever nog niet begonnen zijn
Moge de klachten snel verbeteren
En nog zoveel schietgebedjes meer
Misschien morgen beter
Hineni

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kommer-en-kwel-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.