In het nauw gedreven

En de mannen van Jisraël
Werden die dag zwaar in het nauw gedreven
En Shaul bezwoer het volk en zei:
Vervloekt is de man die voedsel zal eten
Tot de avond
Totdat ik mij gewroken zal hebben
Op mijn vijanden
En geen van de mensen proefde enig voedsel
En heel het land kwam naar het bos
Er was honing op de grond
En de mensen kwam in het bos
En let op er was een stroom van honing
Maar niemand bracht zijn hand naar zijn mond
Want de mensen vreesden de eed
Maar Jonathan had het niet gehoord
Toen zijn vader het volk bezworen had
En hij strekte het einde van zijn staf
Die in zijn hand was uit
En doopte het in de honingraat
En toen hij zijn hand terug naar zijn mond bracht
Schitterden zijn ogen
En één man van het volk riep en zei:
Je vader heeft de mensen bezworen en gezegd:
Vervloekt is de man die vandaag voedsel eet
En het volk is flauwgevallen
En Jonathan zei:
Mijn vader heeft het land verstoord
Zie nu dat mijn ogen helder zijn
Want ik heb een beetje van de honing geproefd
Als het volk vandaag gegeten had
Van de buit van hun vijanden
Die ze vonden
Zou er dan nu niet een grotere slachting
Onder de Filistijnen zijn geweest?
En ze versloegen die dag de Filistijnen
Van Michmash tot Ayalon
En het volk was zeer verzwakt
En de mensen vlogen naar de buit
En namen schapen, ossen en kalveren
En ze slachtten op de grond
En de mensen aten met het bloed
En ze zeiden tegen Shaul:
Zie, het volk zondigt tegen de Eeuwige
Door met het bloed te eten
En hij zei:
Jullie zijn in overtreding
Rol vandaag een grote steen naar mij toe
Verspreid je onder het volk
En zeg tegen hen:
Laat elke man naar mij
Zijn os brengen
En elke man zijn lam
Die zul je hier slachten
En je zult eten
En je zult niet tegen de Eeuwige zondigen
Door met bloed te eten
En alle mensen brachten die nacht
Elke man zijn os
En ze slachtten daar
En Shaul bouwde een altaar voor de Eeuwige
Met die ene begon hij
Een altaar voor de Eeuwige te bouwen
(eigen vertaling)


Ik vind dit een verwarrend gedeelte
Het volk mag niet eten van Shaul
Zodat de geest sterker zal zijn dan het lichaam
Niet erg praktisch
Als je oorlog aan het voeren bent
Ze moeten toch krachtig zijn voor de strijd?
Jonathan heeft de eed die zijn vader gezworen heeft
Niet gehoord en houdt zich nergens aan
Ook later niet als hij wel op de hoogte is
De honing geeft het volk volgens hem juist kracht
Hij wordt niet gestraft
Als het volk tegen de avond de Filistijnen overwonnen heeft
Gaan ze als een beest te keer
En eten vlees met bloed
Zeer streng verboden
Maar Shaul bouwt een van vele altaars voor de Eeuwige
En alles komt goed
Volgens AI gaat deze passage over morele dilemma’s
Gehoorzaamheid
En complexiteit van leiderschap
In moeilijke omstandigheden
Voor mij komt behalve de opstandigheid van de zoon, Jonathan
Tegen zijn vader, Shaul, ook naar voren
Dat de jeugd een andere visie heeft

Ik geniet van het verrukkelijk warme weer
Ben beetje vakantie aan het houden
Het was een drukke en stressvolle tijd
Mijn oog is uiteraard weer vervelend bezig
En nu is het tijd om het wat rustiger aan te doen
Straks misschien een stuk fietsen de stad in
Misschien ook niet
Hopelijk ga ik wel eerdaags
Aan een nieuw kleiwerkstuk beginnen
Kijken hoe ik mezelf in het nauw kan drijven
Als er iets gebakken moét worden
Want waar breng ik het heen
En hoe kom het er heel aan
Vragen voor na de vakantie

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, in-the-summer-time-story


This entry was posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.