Op die dag

En beiden maakten zich bekend
Aan het garnizoen van de Filistijnen
En de Filistijnen zeiden:
Zie de Hebreeërs komen tevoorschijn
Uit de holen waarin ze zich verborgen hielden
En de mannen van het garnizoen
Riepen Jonathan en zijn wapendrager
En zeiden:
Kom naar ons
En we zullen je wat vertellen
En Jonathan zei tegen zijn wapendrager:
Kom achter me aan
Want de Eeuwige heeft hen in de hand
Van Jisraël gegeven
En Jonathan klom omhoog
Op zijn handen en voeten
Met zijn wapendrager achter hem
En zij vielen voor Jonathan
En zijn wapendrager slachtte hen na hem
En de eerste slachting die Jonathan
En zijn wapendrager maakten
Was ongeveer twintig man
In ongeveer een halve vore
Waarin een juk ossen ploegt
In een veld
En er ging een beving
Door het kamp
Door het veld
En onder het volk
Het garnizoen en de plunderaars
Trilden ook
En de aarde beefde
En werd een schudden
Geïnspireerd door God
En Shaul’s uitkijkposten in Gibeah van Benjamin
Zagen de menigte dwalen
En het kwam dichterbij
En Shaul zei tegen de mensen
Die bij hem waren:
Onderzoek nu
Wie onder ons verdwenen is
En zij onderzochten
En zagen dat Jonathan en zijn wapendrager
Er niet waren
En Shaul zei tegen Achiah:
Breng de Ark van God dichterbij
Want de Ark van God
Was die dag bij de kinderen van Jisraël
En terwijl Shaul nog met de priester sprak
Nam het tumult in het kamp van de Filistijnen
Voortdurend toe
En Shaul zei tegen de priester:
Trek je hand terug
En Shaul en alle mensen die bij hem waren
Verzamelden zich
En kwamen naar de strijd
En zie het zwaard van elke man
Was tegen zijn medemens
Er was zeer grote verwarring
En de Hebreeërs
Die eerder met de Filistijnen waren
Die met hun het kamp rondgingen
Keerden zich ook
Om met de Jisraëlieten te zijn
Die bij Shaul en Jonathan waren
En alle mensen die zich verborgen hielden
In het gebergte van Efraïm
Hoorden dat de Filistijnen gevlucht waren
En zij achtervolgden hen
Op de hielen in de strijd
En de Eeuwige redde Jisraël
Op die dag
En de strijd ging voorbij Beth Even
(eigen vertaling)

Het loopt met een sisser af
Het onverantwoordelijke gedrag van Jonathan
En zijn wapendrager
Door zich zonder zijn vader op de hoogte te stellen
Tussen de Filistijnen te wagen
Of liever gezegd met een flinke dreun en aardbeving
Ten gunsten van de kinderen van Jisraël

Vandaag gingen mijn wietvriendin
Een leuke man met auto
En ik, zei de gek
Op pad
Hoe verrukkelijk gesnuffeld bij mooizooi
Niet gevonden waar ik op hoopte
Niet verleid
Daarna gingen we iets drinken
Leuk restaurantje aan het water
Vlakbij
Nou ja, gewoon restaurantje
Soort veredelde snackbar
Maar misschien wel leuk
Om te vluchten op de dag
Dat mijn ouders zestig jaar getrouwd zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, morgen-mijn-moeder-vertellen-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.