Man naar Zijn hart

Shaul was een jaar aan de macht
En hij regeerde twee jaar over Jisraël
Shaul koos voor zichzelf
Drieduizend mannen uit Jisraël
En zij waren met Shaul
Tweeduizend in Michmash
En in de bergen van Beth El
En duizend waren bij Jonathan
In Gibeah van Benjamin
En hij stuurde de rest van de mensen weg
Elke man naar zijn tenten
En Jonathan versloeg de officieer van de Filistijnen
Die in Geba was
En de Filistijnen hoorden het
En Shaul schalde de shofar
Door het hele land en zei:
Laat de Hebreeërs dit horen
En heel Jisraël hoorde het en zei:
Shaul heeft de officier van de Filistijnen verslagen
En Jisraël is gehaat bij de Filistijnen
Het volk verzamelde zich
Achter Shaul in Gilgal
En de Filistijnen kwamen samen
Om oorlog te voeren met Jisraël
Dertigduizend strijdwagens
En zesduizend ruiters
En mensen zo talrijk
Als het zand aan de zeekust
En ze trokken op en legerden zich in Michmash
Ten oosten van Beth Even
En de mannen van Jisraël zagen
Dat ze in de problemen waren
Want het volk was in het nauw gedreven
En het volk verborg zich in de grotten
En in de struiken
In de rotsachtige kliffen
En in de torens
En in de kuilen
En sommige Hebreeërs staken de Jordaan over
Naar het land van Gad in Gilead
Maar Shaul was nog steeds in Gilgal
En al het volk haastte zich achter hem aan
En hij wachtte zeven dagen
De afgesproken tijd met Samuel
Maar Samuel kwam niet naar Gilgal
En het volk verspreidde zich
Weg van hem
En Shaul zei:
Breng mij het brandoffer
En het vredesoffer
En hij bracht het brandoffer
Toen hij het brandoffer had gebracht
Zie, kwam Samuel
En Shaul ging naar hem toe
Om hem te begroeten
En Samuel zei:
Wat heb je gedaan?
En Shaul zei:
Omdat ik zag dat het volk
Zich weg van mij verspreid had
Jij kwam niet op de afgesproken tijd opdagen
En de Filistijnen zijn verzameld in Michamash
En ik zei:
Nu zullen de Filistijnen
Zich op mij storten naar Gilgal
En ik heb nog geen smeekbede gedaan
Voor de Eeuwige
En ik dwong mezelf
En ik bracht het brandoffer
Samuel zei tegen Shaul:
Je hebt dwaas gehandeld
Je hebt je niet gehouden aan het gebod
Van de Eeuwige, je God
Dat hij je heeft opgedragen
Want nu zou de Eeuwige
Je koninkrijk over Jisraël
Voor altijd hebben gevestigd
Maar nu zal je koninkrijk niet voortduren
De Eeuwige heeft voor zichzelf
Een man naar Zijn hart gezocht
En de Eeuwige heeft hem aangewezen
Om over Zijn volk te regeren
Omdat je je niet hebt gehouden
Aan wat de Eeuwige je heeft opgedragen
(eigen vertaling)


Ik vind het treurig voor Shaul
Hij is nog maar één jaar aan de macht
Een groentje in feite
En hij maakt een fout
Door zich niet aan de afspraak te houden met Samuel
Te meer omdat het een leek
Iemand die geen priesters is
Wél is toegestaan een brandoffer te maken
Op een hoge plaats
Nu zal de Eeuwige een andere koning zoeken
Shaul weet dat zijn eind al genaderd is

Mijn huis gisteren gepoetst
Morgenochtend nog even snel de stofzuiger
Er doorheen
Paar nieuwe plantjes op het balkon
Om het extra weelderig te maken
Nu nog de gemberkoek bakken voor mijn vader
Voor als mijn ouders morgen komen
Om de roos op te halen
Mijn cadeau voor hun zestigjarige huwelijk

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, who-wants-to-live-for-ever-story
Roos, keramiekThis entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.