Instructies voor de goede weg

Maar als je niet luistert
Naar de stem van de Eeuwige
En je in opstand komt tegen de geboden
Van de Eeuwige
Zal de hand van de Eeuwige
Tegen jou en tegen je voorouders zijn
Zelfs nu
Sta op en zie het grote wonder
Dat de Eeuwige voor je ogen zal uitvoeren
Is het vandaag niet de tijd
Van de tarweoogst?
Ik zal de Eeuwige roepen
En hij zal donder en regen sturen
En je zult weten en zien
Dat je kwaad groot is
Wat je gedaan hebt
In de ogen van de Eeuwige
Om voor jezelf een koning te vragen
En Samuel riep de Eeuwige
En de Eeuwige stuurde donder en regen die dag
En heel het volk was zeer bevreesd
Voor de Eeuwige en Samuel
En heel het volk zei tegen Samuel:
Bid voor uw dienaren tot de Eeuwige, je God
En laat ons niet sterven
Omdat we al onze zondes vergrootten
Met kwaad
Door voor onszelf een koning te vragen
En Samuel zei tegen het volk:
Wees niet bang
Jullie hebben al dit kwaad gedaan
Maar wijk niet af van het volgen van de Eeuwige
En je zult de Eeuwige dienen
Met heel je hart
Maar wijk niet af
Want dan zul je achter ijdele dingen aangaan
Die geen winst of redding kunnen brengen
Omdat ze ijdel zijn
Want de Eeuwige zal zijn volk niet verlaten
Omwille van Zijn grote Naam
Want de Eeuwige heeft gezworen
Om van jullie Zijn volk te maken
Ik zal ook
Want verre is het van mij
Om tegen de Eeuwige te zondigen
Door op te houden voor je te bidden
Ik zal je instructies geven
Voor de goede en juiste weg
Vrees alleen de Eeuwige
En je zult Hem dienen in waarheid
Met heel je hart
Want zie de grote dingen
Die Hij met jullie gedaan heeft
Maar als je verkeerd zult doen
Zullen zowel jij als je koning
Vernietigd worden
(eigen vertaling)

Je hoort Samuel’s pijn door zijn woorden heen
De rabbijnen interpreteren deze tekst
Als dat Samuel het volk goed duidelijk maakt
Dat ze geen enkele reden hadden om een koning te wensen
Behalve misschien dat hij nu oud is
Maar zowel de Eeuwige als hij
Voelen zich behoorlijk aan de kant gezet
Door het volk met zijn burgerlijke en ijdele verlangens
Je hoort hem smalen:
Een koning voor jezelf!

Het is voorbij
De roos is gebakken
Mooi geworden
Ook de botervloot is er goed uitgekomen
Ik kreeg een evaluatie mee op papier
In een dichtgeplakte envelop
Met mijn naam verkeerd geschreven
Alsof je niet mondeling met elkaar
Hoort door te spreken hoe het ging
Een tientje restitutie
Voor gemiste lessen
Hoewel er in de brief nog goed werd ingepeperd
Dat ik zelf zou zijn weggelopen
En zij mij daarmee de kans ontnam
Om nog een keer te vertellen hoe het ging
Ik denk dat er veel op misverstand berust
Maar nu is het over
We gaan door en verder

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, steer-away-story
This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.