Wees getuige

En Samuel zei tegen heel Jisraël:
Zie, ik heb geluisterd naar jullie stem
Naar alles wat je tegen me gezegd hebt
En ik heb een koning voor jullie gekroond
Om over je te heersen
En zie nu de koning die voor jullie uit loopt
Ik ben oud en grijs geworden
En mijn zonen zijn hier bij jullie
En ik ben voor jullie uit gelopen
Vanaf mijn jeugd tot deze dag
Hier ben ik
Getuig tegen mij voor de Eeuwige
En voor Zijn gezalfde
Van wie heb ik een os genomen
Of van wie heb ik zijn ezel genomen
Of wie heb ik onderdrukt
Of uit wiens hand heb ik losgeld aangenomen
Dat ik mijn ogen daarmee bedek
En ik zal het je teruggeven
En ze zeiden:
Je hebt ons niet beroofd
Noch heb je ons onderdrukt
Noch heb je iets genomen
Uit iemands hand
En hij zei tegen hen:
De Eeuwige is getuige tegen jullie
En zijn gezalfde is vandaag getuige
Dat je niets in mijn hand hebt gevonden
En ze zeiden:
Hij is getuige
En Samuel zei tegen het volk:
Het was de Eeuwige
Die Moshé en Aäron gevormd heeft
En Die jullie voorvaders uit het land
Van Egypte omhoog leidde
Sta nu op
Ik zal met jullie argumenteren
Voor de Eeuwige
Over alle rechtvaardige daden
Die Hij voor jullie
En jullie voorvaderen heeft gedaan
Toen Ja’acov naar Egypte kwam
En je voorouders tot de Eeuwige riepen
Stuurde de Eeuwige Moshé en Aäron
En zij brachten jullie voorouders uit Egypte
En zij lieten hen in deze plaats verblijven
En ze vergaten de Eeuwige, hun God
En Hij leverde hen uit
In de hand van Sisera
De bevelhebber van het leger van Chatzor
En in de hand van de Filistijnen
En in de hand van de koning van Moab
En zij voerden oorlog met hen
En ze riepen tot de Eeuwige:
We hebben gezondigd
Want we hebben de Eeuwige verlaten
En hebben de Baäls en Astartes gediend
Red ons nu uit de hand van onze vijand
En we zullen U dienen
En de Eeuwige stuurde Jerubaäl en Bedan
En Jephtah en Samuel
En Hij redde jullie uit de hand
Van jullie vijanden rondom
En je verbleef in veiligheid
En toen je zag dat Nachash
De koning van Ammon
Tegen jullie optrok
Zei je tegen me:
Nee, maar een koning zal over ons heersen
Terwijl de Eeuwige, jullie God
Jullie koning was
En zie nu de koning
Die jullie hebben gekozen
Om wie jullie hebben gevraagd
En zie, de Eeuwige heeft een koning
Over jullie aangewezen
Als jullie de Eeuwige zullen vrezen
En Hem dienen
En luisteren naar Zijn stem
En jullie niet tegen de geboden
Van de Eeuwige zullen rebelleren
Dan zullen jullie en de koning
Die over jullie regeert
Na de Eeuwige, je God, komen
(eigen vertaling)

Het klinkt als de afscheidsrede van Moshé
Die ook alle heroïsche daden van de Eeuwige
Opnoemde
Maar ook al voorspelde
Wat er zou gebeuren als dit weerbarstige volk
Zich niet aan Zijn wetten houdt
Je proeft de wrange smaak onder Samuels woorden
De Eeuwige was hun koning
Maar zij moesten zo nodig als andere volkeren zijn

Onrustig geslapen
Vanmiddag mijn spullen ophalen
Die gisteren en vannacht gebakken zijn
Moge het goed gaan
Nu de boel misschien al aan het afkoelen is
Voordat ik uren later kan zien
Hoe het gegaan is
En zo frutsel ik zenuwachtig door het huis
Geen kracht om te poetsen
Alle ogen op de klei

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, later-meer-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.