Van de schouder omhoog

En Shaul’s oom zei:
Vertel me nu wat Samuel tegen je heeft gezegd
En Shaul zei tegen zijn oom:
Hij vertelde ons dat de ezelinnen gevonden waren
Maar het onderwerp over het koninkrijk
Waarover Samuel gesproken had
Vertelde hij hem niet
En Samuel riep het volk bijeen tot God
In Mitzpah
En hij zei tegen de kinderen van Jisraël:
Dit zegt de Eeuwige, God van Jisraël:
Ik bracht Jisraël omhoog uit Egypte
En Ik heb jullie gered
Uit de hand van de Egyptenaren
En uit de hand van alle koninkrijken
Die je onderdrukten
En vandaag hebben jullie je God verworpen
Die je redt van al je tegenslagen
En problemen
En je hebt tegen Hem gezegd:
Maar een koning zult U over ons aanstellen
En nu, ga voor de Eeuwige staan
Bij je stammen
En bij jullie duizenden
En Samuel bracht alle stammen van Jisraël dichtbij
En de stam van Benjamin werd gekozen
En hij bracht de stam van Benjamin dichtbij
Volgens zijn families
En de familie van de Matriten werd gekozen
En Shaul, de zoon van Kish
Werd gekozen
En ze zochten hem
Maar vonden hem niet
En ze vroegen verder aan de Eeuwige:
Is de man hier al gekomen?
En de Eeuwige zei:
Zie, hij is verborgen tussen de goederen
En ze renden ernaartoe
En namen hem mee
En hij stond te midden van het volk
En hij was langer dan alle mensen
Vanaf zijn schouder en omhoog
En Samuel zei tegen al het volk:
Hebben jullie degene gezien
Die de Eeuwige heeft gekozen?
Want er is niemand zoals hij onder al het volk
En heel het volk juichte
En schreeuwde:
Lang leve de koning!
En Samuel vertelde het volk
De regels van het koninkrijk
En hij schreef het in een boek
En legde het voor de Eeuwige
En Samuel stuurde alle mensen weg
Ieder naar zijn huis
En ook Shaul ging naar zijn huis in Gibeah
En de groep van wie God
Het hart had geraakt
Ging met hem mee
Maar gewetenloze mannen zeiden:
Hoe kan deze ons redden?
En ze minachtten hem
En brachten hem geen geschenk
Maar hij was iemand
Die zijn vrede bewaarde
(eigen vertaling)

En zo werd Shaul koning
Over een tamelijk onempathisch volk
Want blijkbaar hoorden ze de woorden van de Eeuwige niet
Toen Hij zei dat ze Hem deze dag verloochend hadden
Door een koning van Hem te eisen
Ze beginnen zelfs te juichen als Shaul wordt aangewezen

Het zijn propvolle dagen
Deadlines en toestanden
Snel mijn werk afmaken
Nog snel extra glazuur halen
Snel een plan uittikken
Bijeenkomst deze middag
Over ons huis
En hoe het er leuker kan worden
Snel door met kwasten
Snel een gemberkoek voor de buurman bakken
Als dank voor gereedschap
Dat hij maakte
Op laten stijven in de koelkast
Vanochtend al vroeg voor zijn deur gezet
Lekkere koek voor hem
En zijn maten op de bouw
Door met kwasten
Morgen inleveren
Daarna ophalen
En dan zijn mijn handen leeg
Kijken wat ik dan ga maken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, a-kingdom-for-a-horse-story


This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.