Een ander hart

En Samuel nam de oliekruik
En goot het over zijn hoofd uit
En kuste hem
En hij zei:
Inderdaad de Eeuwige heeft je gezalfd
Om leider te zijn over Zijn erfgoed
Als je vandaag bij me vandaan gaat
Zul je twee mannen tegenkomen
Bij het graf van Rachel
Aan de grens van Benjamin
In Tzeltzah
En ze zullen tegen je zeggen:
De ezelinnen die je ging zoeken
Zijn gevonden
Je vader houdt zich niet meer bezig
Met de zaak van de ezelinnen
Hij is bezorgd over jou
Hij zegt:
Wat zal ik doen wat betreft mijn zoon?
En je zult vandaar verder gaan
En dan kom je bij de vlakte van Tabor
En daar zul je drie mannen ontmoeten
Op weg om te buigen voor God
In Beth El
Eén draagt drie kinderen
En één draagt drie broden
En één draagt een aardewerk kruik wijn
En ze zullen je begroeten
En je twee broden geven
En jij zal het van hun hand aannemen
Daarna kom je bij de heuvel van God
Waar er Filistijnse officieren zijn
En het zal zo zijn
Dat als je daar bij de stad komt
Zul je een groep profeten tegenkomen
Die van de hoge plaats naar beneden gaan
En zij zullen een gebedenboek hebben en een drum
En een fluit en een harp
En zij zullen voorspellen
En de geest van de Eeuwige zal over je komen
En je zult met hen voorspellen
En je zult een ander mens worden
En wanneer deze tekens zich voordoen
Doe dan voor jezelf wat je hand zal vinden
Want God is met je
En je zult naar me toekomen in Gilgal
En ik zal naar jou komen
Om brandoffers te brengen
En vredesoffers te slachten
Zeven dagen zul je wachten
Tot ik naar je toekom
En ik zal je laten weten
Wat je zal doen
En het gebeurde toen hij zijn schouder draaide
Om weg te gaan van Samuel
Dat God hem een ander hart gaf
En al deze tekens kwamen uit die dag
En ze kwamen daar bij de heuvel
En zie, een groep profeten
Kwamen hem tegemoet
En de geest van God kwam over hem
En hij profeteerde in hun midden
En mensen die hem van voorheen kenden
Zagen dat hij aan het voorspellen was met de profeten
En de mensen zeiden tegen elkaar:
Wat is er gebeurd met de zoon van Kish?
Is Shaul ook profeet geworden?
En een man van daar antwoordde:
En wie is hun vader?
En daardoor werd het een gezegde:
Is Shaul ook profeet geworden?
Hij was klaar met voorspellen
En kwam naar de hoge plaats
En Shaul’s oom zei tegen hem
En zijn bediende:
Waar ben je geweest?
En hij zei:
De ezelinnen zoeken
En toen we zagen dat we ze niet konden vinden
Zijn we naar Samuel gegaan
(eigen vertaling)


Je hoort de mensen praten
Heb je het gezien?
Dat is de zoon van Kish
Wat is er met hem gebeurd!
Is hij ook profeet geworden?
Want hij doet voorspellingen
En hij houdt zich op met profeten
En de mensen zullen wellicht ook
Niet alles begrepen hebben wat er gebeurd was
Maar gepraat werd er wel

Ik ben begonnen met glazuren
De muurbloem
Fijn idee straks afgebakken
Heeft het me toch verder gebracht
Twee soorten glazuur
Ik weet niet wat het wordt
Maar spannend is het wel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, wallflower-story
This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.