Alles wat je op je hart hebt

Nu had de Eeuwige aan Samuel onthuld
Eén dag voor Shauls komst
Zei Hij:
Om deze tijd morgen
Zal Ik je de man sturen
Uit het land van Benjamin
En je zult hem zalven
Als heerser over Mijn volk Jisraël
En hij zal Mijn volk redden
Uit de hand van de Filistijnen
Want Ik heb Mijn volk aangezien
En hun roep kwam tot Mij
En Samuel zag Shaul
En de Eeuwige zei tegen hem:
Zie, de man over wie Ik sprak
Deze zal over Mijn volk heersen
En Shaul naderde Samuel
Binnen de poort en zei:
Vertel me nu
Welk huis is van de ziener?
En Samuel antwoordde Shaul:
Ik ben de ziener
En je zult met mij eten vandaag
Ik zal je wegsturen in de ochtend
En alles wat je op je hart hebt
Zal ik je vertellen
Wat betreft de verdwenen ezelinnen
Die je tot vandaag hebt gezocht
Drie dagen
Laat het niet op je hart drukken
Want ze zijn gevonden
En aan wie behoort alles
Dat begeerlijk is in Jisraël
Is het niet van jou
En van het huis van je vader?
En Shaul antwoordde:
Ben ik geen Benjamiet
Van de kleinste van de stammen van Jisraël?
En mijn familie de minste
Van alle families van Bejamin?
Waarom heb je op deze manier
Tegen me gesproken?
En Samuel nam Shaul en zijn bediende
En bracht ze in de kamer
En hij gaf hen een plaats
Aan het hoofd van de genodigden
Die ongeveer dertig man waren
En Samuel zei tegen de kok:
Geef het deel dat ik je gaf
Waarvan ik zei:
Houd het bij je
En de kok hield het dijbeen op
Dat er op lag
En plaatste het voor Shaul
Waarop hij zei:
Zie wat gereserveerd was
Plaats het voor je en eet
Want op het afgesproken tijdstip
Is het gereserveerd voor jou
Door te zeggen:
Ik heb mensen uitgenodigd
Zo at Shaul op die dag met Samuel
En ze daalden van de hoge plaats af naar de stad
En hij sprak met Shaul op het dak
En ze stonden vroeg op
Het was bij het aanbreken van de dag
Dat Samuel Shaul naar het dak riep
En zei:
Sta op, ik zal je vergezellen
En Shaul stond op
En ze gingen beiden naar buiten
Hij en Samuel
De straat op
En ze gingen naar beneden
Naar de buitenwijken van de stad
Samuel zei tegen Shaul:
Zeg de bediende voor ons uit te gaan
En hij ging
En jij, blijf op dit moment stilstaan
En ik zal je het woord van God laten horen
(eigen vertaling)

Ik vind het verrukkelijk om te lezen
Dat er op Shaul en zijn bediende gerekend is
Dat er zelfs een stuk vlees voor hen
Apart werd gehouden
Want dit is de toekomstige koning
Van de kinderen van Jisraël
Door de Eeuwige aangewezen
Omdat Hij Zijn volk zag en hoorde
Die laat je niet hongerig op straat staan

Ik ben aan het werk aan mijn muurbloem
Twee blaadjes afgebroken
Mijn hart zinkt
Misschien kan ik het lijmen met glazuur
Ga ik proberen
Maar het zal nog bloed, zweet en tranen kosten
Voordat ik die woensdag in kan leveren
Als laatste

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, Sunday-blues-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.