Machtig man van kracht

Nu was er een man van Benjamin
En zijn naam was Kish
De zoon van Aviël
De zoon van Tzeror
De zoon van Bechorat
De zoon van Afiach
De zoon van een Benjamiet
Een machtig man van kracht
En hij had een zoon wiens naam Shaul was
Hij was jong en knap
Er was niemand van de kinderen van Jisraël
Die knapper was dan hij
Van zijn schouders
En omhoog
Was hij langer dan wie ook
Van het volk
Nu waren de ezelinnen
Van Kish, Shaul’s vader
Vermist
En Kish zei tegen Shaul
Zijn zoon:
Neem een van de bedienden
Sta op en ga
Zoek de ezelinnen
En hij trok door het gebergte van Efraïm
En trok door het land van Shalishah
En ze vonden ze niet
En ze trokken door het land van Sha’alim
Maar ze waren daar niet
En hij ging door het land van Benjamin
Maar ze vonden ze niet
Toen ze in het land van Tzuf kwamen
Zei Shaul tegen zijn bediende
Die bij hem was:
Kom laten we teruggaan
Anders zal mijn vader
Zich geen zorgen meer maken
Over de ezelinnen
Maar zorgen over ons
En hij zei tegen hem:
Zie nu, er is een man van God in deze stad
En de man wordt hoog geacht
Alles wat hij zegt komt zeker uit
Laten we daar nu heen gaan
Misschien vertelt hij ons de weg
Die we moeten gaan
En Shaul zei tegen zijn dienaar:
En als we gaan
Wat zullen we de man brengen
Want het brood is op
Uit onze schalen
En er is geen geschenk
Om te brengen naar de man van God
Wat hebben we?
En de jongen antwoordde Shaul opnieuw
En zei:
Kijk, ik heb een vierde van een zilveren shekel
In mijn bezit
En ik zal het aan de man van God geven
Zodat hij ons onze weg kan vertellen
Voorheen in Jisraël
Als een man God wilde raadplegen
Zei hij:
Kom en laten we naar de ziener gaan
Want hij die vandaag een profeet wordt genoemd
Werd voorheen een ziener genoemd
En Shaul zei tegen zijn bediende:
Goed gezegd, kom, laten we gaan
En ze gingen naar de stad
Waar de man van God was
En terwijl ze naar de stad omhoog gingen
Kwamen ze jonge meisjes
Die water aan het putten waren tegen
En ze zeiden tegen hen:
Is de ziener hier?
En ze antwoordden hen en zeiden:
Hij is hier
Let op hij is voor je
Haast je nu
Want vandaag is hij naar de stad gekomen
En het volk zal het offer van de dag
Op de hoge plaats hebben
Wanneer je in de stad komt
Zul je hem meteen vinden
Voordat hij naar de hoge plaats gaat
Om te eten
Want de mensen zullen niet eten
Voordat hij komt
Hij zal het offer zegenen
En daarna zullen de uitgenodigde gasten eten
Ga nu omhoog
Want op dit moment zul je hem vinden
En ze gingen omhoog naar de stad
Terwijl ze in het midden van de stad komen
Let op, daar kwam Samuel naar buiten naar hun toe
Om de hoge plaats op te gaan
(eigen vertaling)


Hier begint het verhaal van koning Shaul
Maar dat weten we nu nog niet
Ik vind de details verrukkelijk
Vermiste ezelinnen, waterdraagsters
En Shaul, de mooiste man
Van alle kinderen van Jisraël
Komt Samuel ‘per ongeluk’ tegen
Morgen meer

Het waait flink
Eigenlijk moet ik schaven
Aan een keramiekwerk
Maar ik ben aan het treuzelen
Guur buiten
Onaangenaam

Jezzebel
Tussen water en water

Art: Pascale, in-the-summer-time-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.