Geef ons een koning

En het gebeurde toen Samuel
Oud geworden was
Dat hij zijn zonen aanstelde
Als rechters over Jisraël
En de naam van zijn eerstgeborene
Was Joël
En de naam van de tweede Avia
Zij waren rechters in Beërsheva
Maar zijn zonen bewandelden zijn wegen niet
En ze richten zich op winstbejag
En ze namen steekpenningen aan
En corrumpeerden het recht
En alle oudsten van Jisraël
Verzamelden zich
En kwamen naar Samuel
In Ramah
En zij zeiden tegen hem:
Zie, je bent oud geworden
En je zonen bewandelen jou wegen niet
Stel nu een koning over ons aan
Om ons te berechten
Zoals alle volken
En deze zaak was onaangenaam
In de ogen van Samuel
Toen ze zeiden:
Geef ons een koning
Om over ons recht te spreken
En Samuel bad tot de Eeuwige
En de Eeuwige zei tegen Samuel:
Luister naar de stem van het volk
Naar alles wat ze tegen je zullen zeggen
Want ze hebben jou niet afgewezen
Zij hebben Mij afgewezen
Over hen te regeren
Zoals alle daden die ze begingen
Vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte bracht
Tot aan deze dag
Ze verlieten Mij
En dienden andere goden
Zo doen ze nu bij jou
Luister nu naar hun stem
Behalve dat je hen zal waarschuwen
En vertel hun
De manieren van de koning
Die over hen zal regeren
En Samuel bracht alle woorden
Van de Eeuwige over aan het volk
Dat hem om een koning vroeg
En hij zei:
Dit zullen de manieren van de koning zijn
Die over jullie zal regeren
Hij zal je zonen nemen
En ze aan hem toewijzen
Voor zijn wagens en ruiters
En ze zullen voor zijn wagens uit rennen
En hij zal voor zichzelf
Bevelhebbers aanwijzen
Van duizenden
Bevelhebbers boven de vijftig
Om zijn akker te ploegen
En zijn oogst binnen te halen
En om zijn wapens te maken
En het gereedschap voor zijn wagens
En hij zal jullie dochters nemen
Voor zijn parfummakers
Als kookster
En als bakster
En hij zal het beste van jullie velden
Jullie wijngaarden
En jullie olijfbomen nemen
En die aan zijn slaven geven
En hij zal tienden heffen
Van je gewassen en je wijngaarden
En zal die aan zijn hovelingen
En zijn slaven geven
En hij zal je mannelijke en vrouwelijke slaven nemen
En je mooiste jongemannen
En je ezels
En die voor zijn werk gebruiken
En hij zal tienden heffen van je kuddes
En jullie zullen slaven voor hem zijn
En je zult het die dag uitschreeuwen
Door je koning
Die je gekozen zal hebben voor jezelf
En de Eeuwige zal je niet antwoorden die dag
Maar het volk weigerde te luisteren
Naar Samuel’s stem
En ze zeiden:
Nee, maar er zal een koning over ons zijn
En ook wij zullen als andere volken zijn
En onze koning zal over ons recht spreken
En voor ons uitgaan
En onze oorlogen voeren
En Samuel hoorde alle woorden van het volk
En sprak die in de oren van de Eeuwige
En de Eeuwige zei tegen Samuel:
Luister naar hun stem
En je zult een koning voor ze aanstellen
En Samuel zei tegen de mannen van Jisraël:
Ga, iedere man naar zijn stad
(eigen vertaling)

Ze zijn weer lekker bezig
De kinderen van Jisraël
Nu willen ze nogal burgerlijk
Een koning
Zoals andere volken
Geen woord trouwens over de zonen van Samuel
Of die nog terecht worden gewezen door hun vader
Of ter dood gebracht door de Eeuwige, zoals bij Eli
Wel krijgen we een goed beeld
Wat een koning precies deed in die tijd
Je stelt je daar bachanalen bij voor
Met veel slaven, drank en mooie vrouwen
Maar het volk luistert niet
Dus komt er een koning

Het is een dag met een gaatje
Mijn ziel doet pijn
Zoals Samuel zich voelt
Afgewezen
Ook een nieuwe bril
Die op de computer niet zo goed scherp is
Als mijn vorige
Kwestie van wennen zeggen ze bij de opticien
En anders volgende week terugkomen
En ik ben gevallen
Mijn rug doet pijn
Please, please, please
Morgen beter

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, thank-god-it’s-Friday-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.