Want daar was zijn huis

En terwijl Samuel zijn brandoffer bracht
Kwamen de Filistijnen dichterbij
Om oorlog tegen Jisraël te voeren
En de Eeuwige donderde op die dag
Met veel lawaai op de Filistijnen
En zij raakten in paniek
En ze werden verslagen voor Jisraël
En de mannen van Jisraël trokken
Vanuit Mitzpah
En achtervolgden de Filistijnen
En teisterden hen
Tot ze onder Beth Car waren
En Samuel nam één steen
En plaatste die tussen Mitzpah
En de top van Shen
En hij noemde het Ebenezer
Want hij zei:
Tot hiertoe heeft de Eeuwige ons geholpen
En de Filistijnen werden onderworpen
En ze kwamen niet meer
Binnen de grens van Jisraël
En de hand van de Eeuwige
Was op de Filistijnen
Alle dagen van Samuel
En de steden die de Filistijnen
Hadden genomen van Jisraël
Werden aan Jisraël teruggegeven
Van Ekron tot Gath
En hun grens
Bevrijdde Jisraël uit de hand van de Filistijnen
En er was vrede tussen Jisraël en de Amorieten
En Samuel oordeelde over Jisraël
Alle dagen van zijn leven
En van jaar tot jaar
Ging hij er op uit
En ging rond naar Beth El
En Gilgal
En Mitzpah
En hij oordeelde over Jisraël
In al die plaatsen
En zijn terugkeer was naar Ramah
Want daar was zijn huis
En daar oordeelde hij over Jisraël
En hij bouwde daar een altaar
Voor de Eeuwige
(eigen vertaling)

De dagen van Samuel zijn begonnen
De eerste overwinning een feit
En de hand van de Eeuwige was op de Filistijnen
Betekent dat hen veel ellende en ongeluk overkwam
Alle dagen van Samuel

Op het balkon van mijn wietvriendin
Nemen we samen met haar vriend
Die over is uit Zuid-Soedan
En in Gambia woont
De toestand van ons leven door
Verhalen van vroeger
Mooie herinneringen
De moeilijke momenten
Fijn om te zien
Zij gaan al heel lang terug
Veel samen meegemaakt
Er zijn niet veel mensen in je leven
Met wie je herinneringen hebt uit je jeugd
Toen je nog jong en onbevangen was
Hij heeft ook plannen een boek te schrijven
Daar moeten we om lachen
Want zij heeft dat ook al eens tegen mij gezegd
Oké, zeg ik dan, doe, doe, doe
En ik heb ook weleens driftig gestampvoet
Je doet het werk niet!
Daar worden we vrolijk van
En ze dronken een glas
En ze deden een plas
En alles bleef zoals het was

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, this-is-my-home-story


This entry was posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.