Met heel je hart

En de mannen van Kiriath Jearim kwamen
En namen de Ark van de Eeuwige op
En brachten die naar het huis van Avinadav
Dat op de Heuvel was
En zij wezen Eleazar aan
Om de Ark van de Eeuwige te bewaken
En het was dat vanaf de dag dat de Ark
In Kirath Jearim was geplaatst
De tijd verder ging
Tot twintig jaar
En heel het huis van Jisraël
Werd tot de Eeuwige aangetrokken
En Samuel zei tegen het huis van Jisraël:
Als je met heel je hart
Terugkeert naar de Eeuwige
Verwijder dan alle vreemde goden uit je midden
En de Astartes
En richt je hart op de Eeuwige
En dien alleen Hem
En Hij zal je redden uit de hand van de Filistijnen
En de kinderen van Jisrael
Verwijderden de Baäls en Astartes
En dienden alleen de Eeuwige
En Samuel zei:
Verzamel heel Jisraël in Mitzpah
En ik zal namens jullie
Tot de Eeuwige bidden
En ze verzamelden zich in Mitzpah
En schepten water
En goten het uit voor de Eeuwige
En ze vastten op die dag
En zeiden daar:
We hebben gezondigd tegen de Eeuwige
En Samuel oordeelde
De kinderen van Jisraël
In Mitzpah
Nu hoorden de Filistijnen
Dat de kinderen van Jisraël
Waren samen gekomen in MItzpah
En de vorsten van de Filistijnen
Trokken op tegen Jisraël
En de kinderen van Jisraël hoorden het
En ze waren bang voor de Filistijnen
En de kinderen van Jisraël
Zeiden tegen Samuel:
Houd niet op
De Eeuwige, onze god
Voor ons te roepen
Zodat Hij ons redt uit de hand van de Filistijnen
En Samuel nam een zuiglam
En offerde het als een brandoffer
Volledig voor de Eeuwige
En Samuel riep namens Jisraël
Naar de Eeuwige
En de Eeuwige antwoordde hem
(eigen vertaling)

Hoewel we al een tijdje
Om precies te zijn 6 hoofdstukken
Bezig zijn in Samuel I
Begint hier duidelijk een nieuwe periode
Voor de kinderen van Jisraël

Fijn telefoontje
Mijn spullen zijn gebakken
Alles is heel gebleven
Ik kan ze morgen op komen halen
Glazuur ik ze thuis
En worden ze alsnog afgebakken
Joepie!
Het verzacht de pijn wat

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moving-on-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.