Waarom zul je je hart zwaar maken

En de Ark van de Eeuwige
Was zeven maanden  
In het veld van de Filistijnen
En de Filistijnen riepen de priesters
En Waarzeggers
En zeiden:
Wat moeten we doen
Met de Ark van de Eeuwige
Laat ons weten hoe we het terug
Zullen sturen naar Zijn plaats
En ze zeiden:
Als de Ark van de God van Jisraël terugstuurt
Stuur het dan niet leeg weg
Maar je moet het terugsturen
Met een schuldoffer
Dan zul je genezen worden
En zal je bekend zijn
Waarom Zijn hand
Zich niet van je afkeerde
En ze zeiden:
Wat is het schuldoffer dat wij
Aan Hem terug zullen sturen?
En ze zeiden:
Het aantal van de vorsten van de Filistijnen
Vijf aambeien van goud
En vijf muizen van goud
Want er is één plaag voor hen allen
En voor je vorsten
En je zult beelden maken van je aambeien
En de beelden van je muizen
Die je land verwoesten
En je zult eer betonen aan de God van Jisraël
Misschien licht Hij Zijn hand op van jullie
En van jullie God
En van je land
En waarom zul je je hart zwaar maken
Zoals de Egyptenaren en Faro
Hun hart zwaar maakten?
Zal het niet zo zijn
Net zoals Hij hen bespotte
En zij hen wegstuurden
En zij vertrokken?
Neem nu hout
En maak een nieuwe kar
En neemt twee melkkoeien
Waarop nog nooit een juk is geweest
En je zult de koeien aan de wagen binden
En hun jongen van achter hen
Naar huis terugsturen
En neem de Ark van de Eeuwige
Die zal je op de kar plaatsen
En de gouden objecten
Die je terug naar Hem stuurt
Als schuldoffer
Zul je in de kist aan de zijkant plaatsen
En je zult het wegsturen
En het zal gaan
En je zult zien
Als het op weg gaat
Naar Zijn eigen grens
Naar Beth Shemesh
Dan heeft Hij
Dit grote kwaad op ons gebracht
En zo niet
Dan zullen we weten
Dat het niet Zijn hand was die ons raakte
Dan was het een ongeluk dat ons overkwam
(eigen vertaling)


Zoals gisteren al in de gruwelijke details verteld
Werden de Filistijnen getroffen door aambeien
En muizen die hun darmen uitvraten
Mensen stierven dus een zeer gruwelijke, pijnlijke dood
Maar ik kan het niet helpen
Hier zoveel humor in te zien:
Weet je wat, menen de waarzeggers en wiggelroedelopers
We sturen de  Ark terug naar Hem
Dan maken we afdrukken van onze aambeien
Dan gieten we ze van goud
Net als met de muizen die onze darmen leeg vreten
En hopelijk kunnen we Hem overtuigen
Dat we schuld bekennen
Ik vind het werkelijk hilarisch

Ik probeer uit te leggen aan mijn lieve vriendin
Hoe moeilijk het is geworden voor mij om te kleien
Het begon in de klas
Eerst was ik te goed
Daarna gebruikte ik te veel materialen
En met veel moed
Want werkelijk ik ben een vrouw alleen in de bijstand
Heb ik glazuren aangeschaft
Voor veel geld
En nu is het
Je persoonlijkheid ligt ons niet
Zoek het maar uit
Op de achtste les van de tien die ik betaald heb
Dus twee lessen eerder weggestuurd
Dit is een zeer kostbaar grapje voor mij
Nu moet ik gaan zoeken naar een atelier in de stad
Alle klassen zitten vol
Hoge prijzen voor het bakken
En is het al dat geld waard?
Of kun je dan beter
Bijvoorbeeld gewoon bij Blokker iets kopen?
De druk op het creatieve proces
Is enorm groot
Want wat ga je dan maken?
En hoeveel geld ben je bereid er aan te besteden?
En ik ben gewoon nog niet goed genoeg
Om me daar los van te kunnen maken
Oi va voi wat hoop ik op moed

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bezwaard-gemoed-story


This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.