Haar pijnen waren over haar gekomen

En een man van Benjamin
Rende van het slagveld
En kwam naar Shiloh op die dag
Met zijn kleding gescheurd
En aarde op zijn hoofd
En hij kwam aan
En let op, Eli zat op zijn stoel
Langs de weg
Angstig wachtend
Want zijn hart beefde
Voor de Ark van God
En de man was gekomen
Om het in de stad te vertellen
En de hele stad schreeuwde het uit
Nu hoorde Eli het geluid van het geschreeuw
En zei:
Wat is dit verwarrende lawaai?
En de man haastte zich
Kwam aan
En vertelde het aan Eli
Nu was Eli achtennegentig jaar oud
En zijn ogen stonden vast
En hij kon niet zien
En de man zei tegen Eli:
Ik ben degene die van het slagveld is gekomen
En ik ben vandaag van het slagveld gevlucht
En hij zei:
Wat is er gebeurd, mijn zoon?
En degene die het nieuws had gemeld
Antwoordde en zei:
Jisraël vluchtte voor de Filistijnen
En er was een grote slachting onder het volk
En ook uw twee zonen kwamen om
Chofni en Pinchas
En de Ark van God is meegenomen
En het gebeurde toen hij
De Ark van God noemde
Dat Eli achterover van de stoel viel
Door de poortopening
En zijn nek brak en stierf
Want de man was oud en zwaar
En hij had veertig jaar over Jisraël geoordeeld
En zijn schoondochter
De vrouw van Pinchas
Was zwanger
En klaar om te bevallen
En zij hoorde het nieuws
Over het nemen van de Ark van God
En dat haar schoonvader
En haar echtgenoot gestorven waren
En ze knielde en beviel
Want haar pijnen waren plotseling
Over haar gekomen
En rond de tijd van haar sterven
Zeiden de vrouwen die bij haar stonden:
Wees niet bang
Want je hebt een zoon gebaard
Maar ze gaf geen antwoord
Noch gaf ze gehoor
En ze noemde het kind Ichavod
En zei:
De glorie is verbannen
Uit Jisraël
Omdat de Ark van God genomen is
En vanwege haar schoonvader
En haar echtgenoot
En ze zei:
De glorie is verbannen van Jisraël
Want de Ark van God is genomen
(eigen vertaling)

Hoe is het mogelijk
Dat de kinderen van Jisraël
Zich de Ark van het Verbond lieten ontnemen?
En hoe is het mogelijk
Dat de Eeuwige dit toeliet?
Vragen waar ik geen antwoord op heb
Zoals menigeen in zijn leven
Vraagt heeft die niet te beantwoorden zijn

Ben jij rabbijn of zo, vraagt ze smalend
Ik ben direct uit het veld geslagen
Ben jij een rabbi, wil ze nog even
Kennis van zaken tentoon stellen
Maar de vraag is voor mij zo krankzinnig
Dat ik schuchter nee stamel
Nee, ik ben geen rabbijn
Nou, omdat je commentaren geeft!
En ik verdedig flauwtjes
Nou, ik doe wel research
Sindsdien noemt mijn wietvriendin
Me thuis
Schriftgeleerde

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, niemand-weet-dat-je-repelsteeltje-heet-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.