Versterk jezelf en word mannen

En het woord van Samuel
Kwam uit
Voor heel Jisraël
En Jisraël trok ten strijde tegen de Filistijnen
En ze sloegen hun kamp op naast Eben Ha’ezer
En de Filistijnen sloegen hun kamp op in Afek
En de Filistijnen stelden zich op tegen Jisraël
En het gevecht verspreidde zich
En Jisraël werd voor de Filistijnen verslagen
En zij doodden op het slagveld
Zo’n vierduizend man
En het volk kwam naar het kamp
En de oudsten van Jisraël zeiden:
Waarom heeft de Eeuwige
Ons verslagen vandaag
Voor de Filistijnen?
Laten we uit Shiloh
De Ark van het Verbond van de Eeuwige
Naar ons toehalen
En Hij zal in ons midden komen
En ons redden van de hand van onze vijanden
En het volk ging naar Shiloh
En vandaar droegen ze de Ark van het Verbond
Van de Heer der Heerscharen
Die boven de cherubim* verblijft
En daar met de Ark van Gods Verbond
Waren Eli’s twee zonen
Chofni en Pinchas
En het gebeurde toen
De Ark van het Verbond van de Eeuwige
In het kamp kwam
Dat heel Jisraël een enorm gejuich aanhief
En de aarde dreunde
En de Filistijnen hoorde het geluid van de schreeuw
En ze zeiden:
Wat is het geluid van dit grote geschreeuw
In het kamp van de Hebreeën?
En ze wisten dat de Ark van de Eeuwige
In het kamp was gekomen
En de Filistijnen vreesden
Want ze zeiden:
God is in het kamp gekomen
En ze zeiden:
Wee ons
Want er was niets zoals dit
Gisteren en eergisteren!
Wee ons!
Wie zal ons redden uit de hand
Van deze machtige God?
Dit is de God die Egyptenaren sloeg
Met alle soorten van plagen in de woestijn
Versterk jezelf
En word mannen
Jullie Filistijnen
Anders moet je de Hebreeën dienen
Zoals ze jou dienden
Word mannen en vecht!
En de Filistijnen voerden oorlog
En Jisraël werd verslagen
En zij vluchtten
Iedere man naar zijn eigen tenten
Nu was de slag zeer groot
En er vielen van Jisraël
Dertigduizend voetsoldaten
En de Ark van God werd buit gemaakt
En de twee zonen van Eli
Chofni en Pinchas kwamen om
(eigen vertaling)

Dit is wat de Eeuwige voor ogen had
Toen Hij Samuel vertelde
Dat Hij iets ging doen
Waar de oren van iedereen die het hoorde
Van zouden tintelen
Dertigduizend mannen sneuvelden
En de Ark van het Verbond werd buitgemaakt
Oi vee ist uns!

*Cherubim, of cherubs, zijn mythische wezens
Vaak afgebeeld als combinatie van andere levensvormen
Een gevleugelde leeuw
Adelaar of stier met een menselijk gelaat etc.
In de Tenach hebben de cherubim twee hoofdfuncties
Een bewaakfunctie, vorm van bescherming
En een draagfunctie
Zoals het dragen van een godheid
Of het bouwen van de troon
In het christendom zijn cherubim een type engelen
Afgebeeld als mensen met vleugels


Mijn ouders hebben niet gestemd
Vertelt mijn vader deze ochtend
Moet zeggen dat het mij ook moeite kostte
Soort moedeloosheid overviel me
We zitten met een extreemrechtse binnenlandse regering
Die elkaar de tent uitvecht
En dan moet je je druk gaan maken over Europa
Maar extreemrechts maakt een opmars
In mijn geliefde Europa
Daarom ben ik toch gegaan
Heb me naar het stemhokje gesleept
Want zo kwam Hitler aan de macht
Moge zijn naam uitgewist worden
Hij heeft een Putsch gepleegd
Daarvoor in de gevangenis gezeten
Maar uiteindelijk is hij democratisch aan de macht gekomen
Er moét een tegengeluid zijn
Mijn vader hoort het aan
En schrikt van mijn woorden
Ik geloof dat hij nu spijt heeft

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, sta-op-word-mannen-story
This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.