Wat in Mijn hart is en in Mijn gedachten

En een man van God kwam tot Eli
En zei tegen hem:
Zo zegt de Eeuwige:
Ben ik verschenen in het huis
Van je vader
Toen zij slaaf in Egypte waren
Tot aan het huis van Faro?
En heb Ik hem gekozen
Uit alle stammen van Jisraël
Om Mijn priester te zijn
Om te offeren op Mijn altaar
Om wierook te branden
Om voor Mij
Een efod (priestergewaad) te dragen
En gaf Ik aan het huis van je vader
Alle vuuroffers
Van de kinderen van Jisraël?
Waarom schop je dan
Tegen Mijn altaar
En tegen Mijn spijsoffer
Dat Ik bevolen heb
In Mijn verblijfplaats
En je eerde je zonen boven Mij
Vóór Mijn volk jezelf te voeden
Met het eerste deel
Van elk offer van Jisraël?
Daarom, zegt de Eeuwige
God van Jisraël
Ik zei:
Jouw huis
En het huis van je vader
Zullen voor altijd
Voor Mij lopen
Maar nu, zegt de Eeuwige:
Verre zij dit van Mij
Want zij die Mij eren
Zal ik eren
En zij die Mij verachten
Zullen ten schande worden gemaakt
Let op
Er komen dagen wanneer Ik
Je arm afsnijd
En de arm van het huis van je vader
Dat er geen ouderen in je huishouden zullen zijn
En je zult op moeten kijken
Naar het verblijf van een rivaal
In alle dagen dat God
Goed zal doen aan Jisraël
En er zullen geen ouderen in je huishouden zijn
Al de dagen
Toch zal ik geen enkele man van jou
Afsnijden van Mijn altaar
Om je teleur te stellen
En je hart verdrietig te maken
En alle die in jouw huis opgroeien
Zullen sterven als jonge mannen
En dit is het teken voor jou
Wat je twee zonen
Chofni en Pinchas
Zal overkomen
Op één dag zullen ze allebei sterven
En ik zal voor Mijzelf
Een trouwe priester verwekken
Die zal doen wat in Mijn hart is
En in Mijn gedachten
En Ik zal voor hem een zeker huis bouwen
En hij zal voor Mijn gezalfde lopen
Al de dagen
En het zal zo zijn
Dat iedereen die in jouw huis overblijft
Zal komen om zich voor hem neer te werpen
Voor een zilverstuk en een homp brood
En zal zeggen:
Neem me nu op
In één van de priesterlijke afdelingen
Om een stuk brood te eten
(eigen vertaling)

Het is een pittige vloek die de Eeuwige
Over laat brengen
Eli’s slechte zonen Chofni en Pinchas
Sterven op één dag
En zijn geslacht zal afgesneden worden
Van het huis van zijn vader
Alle mannen in zijn huishouden zullen jong sterven
En aan de bedelstaf raken

Soms zou je willen vloeken als de Eeuwige
Wat in mijn hart is: kalmte
Wat in mijn gedachten is: blanco
Wat in mijn ogen is: tranen
Wat in mijn oren is: lelijke woorden
Wat in mijn mond is: bittere smaak
Wat op mijn tong is: zoet als wijn
Wat in mijn hart is: verlangen
Wat in mijn gedachten is:
Dat is mijn persoonlijkheid

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, want-de-wereld-draait-zoals-zij-draait-op-de-heupen-van-een-buikdanseres-story

This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.