Wie zal voor hem bemiddelen

Maar Eli’s zonen, gewetenloze mannen
Kenden de Eeuwige niet
Er was een recht dat de priesters
Zichzelf hadden toegeëigend van het volk*
Als een man een offer slachtte
Dan kwam de dienaar van de priester
Als het vlees kookte
Met een drietandige vork in zijn hand
En hij prikte in de vuurpot
Of in de ketel
Of in de pan
Alles wat de vork opprikte
Nam de priester mee
Zo deden ze dat met heel Jisraël
Dat daar naar Shiloh kwam
Ook voordat ze het vet lieten roken
Kwam de dienaar van de priester
En zei tegen de man die slachtte:
Geef me vlees om te roosteren voor de priester
Want hij zal van jou geen bereid vlees nemen
Maar rauw
En als de man dan zei:
Laten ze nu eerst het vet verbranden
En neem daarna voor jezelf
Zoals je ziel verlangt
Dan zei hij:
Nee, maar nu zul je geven
En zo niet
Dan zal ik het met geweld nemen
En de zonde van de jongens
Was groot voor de Eeuwige
Want de mannen minachtten
Het offer van de Eeuwige
En Samuel diende voor de Eeuwige
Een jongen omgord met een linnen efod (priesterlijk gewaad)
Zijn moeder maakte voor hem het kleine gewaad
En ze bracht het hem van tijd tot tijd
Als ze met haar man omhoog ging
Om het offer van de feestdagen te brengen
En Eli zegende Elkanah en zijn vrouw
En zei:
Moge de Eeuwige u nageslacht brengen
Van deze vrouw
Vanwege het verzoek dat hij de Eeuwige had gedaan
En ze gingen naar zijn plaats terug
Want de Eeuwige herinnerde zich Channah
En zij ontving en baarde drie zonen
En twee dochters
En de jongen Samuel groeide op met de Eeuwige
Nu was Eli erg oud geworden
En hij hoorde alles
Wat zijn zonen deden met heel Jisraël
En dat ze bij de vrouwen lagen
Die naar de ingang van de tent van samenkomsten
Waren gekomen
En hij zei tegen hen:
Waarom doen jullie zulke dingen?
Want ik hoor duivelse berichten over jullie
Van al deze mensen
Nee, mijn zonen
Het gerucht dat ik hoor
Dat het volk van de Eeuwige verspreidt
Is niet goed
Als een mens tegen een mens zondigt
Zal de rechter hem beoordelen
Maar als hij echter tegen God zondigt
Wie zal dan voor hem bemiddelen?
Maar ze wilden niet luisteren
Naar de stem van hun vader
Want de Eeuwige wenste hen te doden
En de jongen, Samuel
Groeide op
En verbeterde zichzelf
Zowel bij de Eeuwige
Als bij de mensen
(eigen vertaling)

Opmerkelijk dat de Tenach diep psychologisch inzicht heeft
In de nakomelingen van een goed mens
Het nageslacht is niet noodzakelijk net zo goed
En soms ronduit slecht
We zagen dit bij de zonen van Aharon, de priester
En nu ook bij Eli

*Volgens de wet hadden de priesters
Slechts recht op
Borst en de dij van het vredesoffer


Onderweg naar en van boodschappen
Telkens als ik iets voor keramiek nodig heb
Komen er kleine cadeautjes uit de hemel vallen
Nou ja, ik kom ze onderweg tegen
Zo heb ik al een flink stuk schuimrubber
Op de kop getikt
Handig voor ronde vormen zodat het gewicht
Verdeeld wordt
Twee scheerkwasten die na een sopje in de bleek
Prima werken om je werk stofvrij te maken
En vandaag kartonnendoosjes
Die ik nodig heb om mijn boeltje te vervoeren
Zou het iets betekenen?
Mijn mooie denkende vriendin
Uit het land van mijn hart zei dan altijd:
The universe loves you

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-universe-loves-you-story

This entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.