God van gedachten

En Channah bad en zei:
Mijn hart verheugt zich door de Eeuwige
Mijn hoorn is opgetild door de Eeuwige
Mijn mond is wijd geopend tegen mijn vijanden
Want ik heb mij verheugd in Uw redding
Er is niemand zo heilig als de Eeuwige
Want er is niemand naast U
En er is geen rots zoals onze God
Spreek niet steeds hoogmoedig
Laat er geen arrogantie uit je mond komen
Want de Eeuwige is een God van gedachten
En voor Hem worden daden geteld
De bogen van de machtige zijn gebroken
En zij die struikelden
Zijn omgord met kracht
Zij die verzadigd waren
Hebben zichzelf verhuurd voor brood
Terwijl de hongerigen zijn verdwenen
Terwijl de onvruchtbare vrouw zeven heeft gebaard
Is zij die veel kinderen had, beroofd
De Eeuwige doodt en maakt levend
Hij brengt naar het graf
En Hij rijst op
De Eeuwige verarmt en maakt rijk
Hij vernedert
Hij verheft ook
Hij tilt de armen uit het stof
Van de mesthoop verheft Hij de pauper
Om hem met prinsen te laten zitten
En een ereplaats laat Hij hen erven
Want de pilaren van de aarde zijn van de Eeuwige
En Hij plaatste de wereld daar op
De voeten van Zijn vromen zal Hij bewaken
En de goddelozen zullen in duisternis worden afgesneden
Want niet door kracht zal de mens zegevieren
Zij die strijden met de Eeuwige zullen gebroken worden
Op hem zal Hij donderen in de hemel
De Eeuwige zal de einden van de aarden berechten
En Hij zal kracht geven aan Zijn koning
En Hij zal de hoorn van Zijn gezalfde optillen
En Elkanah ging naar Ramah
Naar zijn huis
En het kind diende de Eeuwige voor Eli, de priester
(eigen vertaling)

Mooi dankgebed van Channah
Die de Eeuwige dankt
Voor het ontsluiten van haar schoot
En zo wordt Samuel een nazireeër
En dient hij de Eeuwige voor Eli, de priester

De wilde bloemen in mijn tuin
Op het balkon
Krijgen knoppen
En kleuren mijn rookpauzes buiten
Wilde bloemen als wilde haren
En de gedachten zijn vrij

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-wens-is-de-vader-van-de-gedachten-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.