Zij spreekt in haar hart

En er was een man uit Ramathaim Tzofim
Van de berg Efraïm
En zijn naam was Elkanah
De zoon van Jerocham
De zoon van Elihu
De zoon van Tochu
De zoon van Tzuf
Een Efraïmiet
En hij had twee vrouwen
De naam van de ene was Channah
En de naam van de tweede was Peninnah
En Peninnah had kinderen
Maar Channah had geen kinderen
En de man was gewend
Van zijn stad omhoog te gaan
Van tijd tot tijd
Om zich neer te buigen
En een vredesoffer te slachten
Voor de Heer der heerscharen in Shiloh
En daar waren de twee zonen van Eli
Hofni en Pinchas
Die de Eeuwige dienden
En het was op die dag
En Elkanah slachtte zijn vredesoffers
En gaf porties aan Peninnah zijn vrouw
En aan al haar zonen en dochters
En aan Channah gaf hij een eerste keuze portie
Want hij hield van Channah
Maar de Eeuwige had haar baarmoeder gesloten
En haar rivale maakte haar vaak boos
Zodat ze zou gaan klagen
Want de Eeuwige had haar baarmoeder gesloten
En zo deed hij jaar na jaar
Telkens als zij opging naar het huis van de Eeuwige
Zo maakte zij haar boos
En ze huilde en wilde niet eten
En Elkanah, haar man zei tegen haar:
Channah waarom huil je?
En waarom eet je niet?
En waarom is je hart zo droef?
Ben ik niet beter voor jou dan tien zonen?
En Channah stond op na het eten
En na het drinken
En Eli de priester zat op een stoel
Naast de deurpost van de tempel van de Eeuwige
En zij was bitter van geest
En ze bad tot de Eeuwige
En huilde
En ze legde een gelofte af
En zei tegen de Heer der heerscharen
Als U de ellende van uw dienstmaagd
Zult aanzien
En U zich mij herinnert
En U Uw dienstmaagd niet zal vergeten
En U Uw dienstmaagd een mannelijk kind zal geven
Dan zal ik hem aan de Eeuwige geven
Alle dagen van zijn leven
En geen scheermes zal op zijn hoofd komen
En het was zo
Terwijl zij lang voor de Eeuwige bad
Dat Eli haar mond gadesloeg
Maar Channah sprak in haar hart
Alleen haar lippen bewogen
En haar stem werd niet gehoord
En Eli dacht dat ze een dronken vrouw was
En Eli zei tegen haar:
Hoe lang zul je dronken zijn?
Werp je wijn van je af
(eigen vertaling)

We beginnen lekker in Samuel I
Een man met twee vrouwen
Een is vruchtbaar de andere niet
Peninnah de vruchtbare pest Channah de onvruchtbare
Waar hebben we dat eerder gehoord?
Hagar en Sarah bij Avraham
En ook dat onvruchtbare vrouwen
Tot de Eeuwige bidden en beloven
Van hun zoon een nazireeër te maken
Een man die in dienst staat van de Eeuwige
Geen wijn mag drinken
En zich niet mag scheren
Zoals bij Shimson
Blijkbaar heeft de Eeuwige een voorliefde
Voor onvruchtbare vrouwen
En hun zo-niet-dan-toch nageslacht

Mijn moeder is gisteren na een gezellige lunch gevallen
Gestruikeld over de stoeprand
Nu schaamt ze zich diep
Ze hebben het allemaal gezien
Haar haarwerk gleed gelukkig niet af
Dan was ze helemaal door de grond gegaan
En mijn vader trok het snel naar voren
Ze had gisteren geen pijn
Maar vandaag wel
Ze is op haar toch al pijnlijke pols gevallen
Nu heeft ze haar huispak aangetrokken
En gaat straks boodschappen doen
Zonder make-up, niets
Niets voor mijn moeder die nog niet eens wil
Dat iemand haar ziet zonder lipstick
Vroeger was ze zo ijdel
Dat bij haar thuis de spiegels werden afgeplakt
Ze kan het vandaag niet opbrengen
De schaamte nog te diep
Ik probeer haar te troosten
Dat het voor haar zelf veel erger is
Dat de anderen het waarschijnlijk al lang vergeten zijn
Maar dat maakt haar niet uit
Zij weet het
Zij schaamt zich

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.