Zij die dansten

En de hele gemeenschap
Sprak tot de kinderen van Benjamin
Die in de rots van Rimmon verbleven
En ze verkondigden hun vrede
En Benjamin keerde op dat moment terug
En ze gaven hen de vrouwen
Die zij levend hadden gered
Van de vrouwen van Jabesh in Gilead
Maar dit was niet voldoende
En het volk heroverwoog de positie van Benjamin
Want de Eeuwige had een bres geslagen
In de stammen van Jisraël
En de oudsten van de gemeenschap zeiden:
Wat zullen we doen wat vrouwen betreft
Voor degenen die overblijven
Aangezien de vrouwen van Benjamin
Vernietigd zijn?
En ze zeiden:
Er moet een erfenis zijn
Voor de rest van Benjamin
Zodat de stam niet uit Jisraël
Wordt gewist
Maar we mogen ze geen vrouwen geven
Van onze dochters
Want de kinderen van Jisraël hebben gezworen:
Vervloekt is hij die een vrouw aan Benjamin geeft
En ze zeiden:
Zie, er is van tijd tot tijd
Een offer voor de Eeuwige in Shiloh
Dat ten noorden van Beth El ligt
Aan de oostkant van de toegangsweg
Die van Beth El omhoog gaat naar Shechem
En naar het zuiden van Lebonah
En ze gaven de kinderen van Benjamin instructies
En zeiden:
Ga en lig op de loer in de wijngaarden
En je zult zien
Let op
Wanneer de dochters van Shiloh
Naar buiten komen om te dansen
Dan zul je uit de wijngaarden komen
En je zult voor jezelf een vrouw nemen
Elke man zal zijn vrouw grijpen
Van de dochters van Shiloh
En naar het land van Benjamin gaan
En het zal zo zijn
Wanneer hun vaders
Of hun broers
Met ons komen ruziën
Dan zullen we tegen hen zeggen:
We hadden medelijden met hen
Omdat we niet voor elke man
Zijn vrouw hadden genomen
In de oorlog
Maak je er niet druk over
Want je hebt ze niet meteen gegeven
Zodat je schuldig zou zijn
En zo deden de kinderen van Benjamin dat
En trouwden met vrouwen
Volgens hun aantal
Van zij die dansten
Die ze hadden veroverd
En ze gingen en keerden terug naar hun erfgoed
En bouwden steden
En woonden erin
En de kinderen van Jisraël gingen van daar
Op dat moment
Elke man naar zijn stam en familie
En ze vertrokken van daar
Elke man naar zijn erfdeel
En in die dagen was er geen koning in Jisraël
Elke man deed wat juist was in zijn ogen
(eigen vertaling)

Nou, ik ben wel blij met de disclaimer aan het eind
Het was een tijd zonder gezag
Want het is natuurlijk niet fraai wat de kinderen van Jisraël
Bedacht hebben voor de kinderen van Benjamin
Gisteren al 400 maagden
Dat bleek niet genoeg te zijn voor de jonge mannen van Benjamin
En vandaag liggen ze verdekt opgesteld in de wijngaarden
Om voor alle vrijgezellen een meisje te bemachtigen
En blijkbaar leefden ze daarna nog lang en gelukkig
Althans, ze gingen elk naar hun eigen huis
Nieuw leven beginnen

Op het balkon ontdekken mijn wietvriendin en ik
Kleine juweeltjes tussen de wilde bloemen
Mijn moeder noemde het al oneerbiedig onkruid
Klaver, koriander, koolzaad en telkens iets nieuws
Nu waren onze gedachten heel romantisch
We dachten aan mini wilde orchidee
Een wilde iris?
Mini, mini misschien slechts halve vierkante centimeter
Het is de bonte leeuwenbek heb ik vanochtend opgezocht
En vind dat een verrukkelijk idee
De bonte leeuwenbek als poortwachter van mijn tuin

Jezzebel,
Tussen water en water


Art: Pascale, juweeltjes-van-het-balkon-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.