Vierhonderd maagden

Nu hadden de mannen van Jisraël
In Mitzpah gezworen:
Geen man van ons zal zijn dochter
Als vrouw
Aan Benjamin geven
En de mensen kwamen naar Beth El
En zaten daar tot de avond voor God
Verhieven hun stemmen
En huilden overvloedig
En ze zeiden:
Waarom oh Eeuwige
God van Jisraël
Is dit gebeurd in Jisraël
Dat één stam van Jisraël
Vandaag ontbreekt?
Het was de volgende dag
Dat de mensen vroeg opstonden
En daar een altaar bouwden
En brandoffers en vredesoffers brachten
En de kinderen van Jisraël zeiden:
Wie onder alle stammen van Jisraël
Kwam niet naar de Eeuwige in vergadering?
Want er was een grote eed afgelegd
Over hij die niet naar de Eeuwige
In Mitzpah zou komen
Die luidde:
Hij zal zeker ter dood worden gebracht
En de kinderen van Jisraël
Heroverwogen Benjamin, hun broeder
En zeiden:
Vandaag is één stam van Jisraël afgesneden
Wat zullen we doen
Voor hen die overblijven
Wat betreft vrouwen
Aangezien we voor de Eeuwige gezworen hebben
Hen niet onze dochters als vrouw te geven?
En ze zeiden:
Welke stam van Jisraël
Is niet voor de Eeuwige gekomen in Mitzpah?
En let op
Niemand van Jabesh in Gilead
Was naar het kamp gekomen
Om deel te nemen aan de vergadering
En de mensen werden geteld
En zie
Niemand was er van de inwoners
Van Jabesh in Gilead
En de gemeente stuurde
Twaalfduizend moedige mannen
En beval hen:
Ga en sla de inwoners van Jabesh in Gilead
Met het scherpst van het zwaard
Inclusief de vrouwen en kinderen
En dit ga je doen:
Iedere man
En elke vrouw
Die geen betrekkingen had met een man
Zul je vernietigen
En ze vonden tussen de inwoners van Jabesh in Gilead
Vierhonderd maagden
Die nog nooit contact hadden gehad met enig man
En ze brachten hen naar het kamp
Naar Shiloh
Dat in het land Kanaän is
(eigen vertaling)

De kinderen van Jisraël rouwen
En laten de ernst van de broederoorlog tegen Benjamin
Tot zich doordringen
Dan komen ze met een nieuw plan
Want hoe moet het nu met de kinderen van Benjamin
Nu niemand zijn dochter meer wil afstaan
Voor een huwelijk met een Benjamiet?
Dan sterft de stam uit
Je zou toch denken dat dit hun zorg niet is
Welke stam is niet bij de vergadering?
Want daar staat de doodstraf op?
En ze vinden vierhonderd maagden…
Die vernietigd moeten worden
Maar in plaats daarvan naar het kamp worden gebracht
Hoe gaat dit aflopen?!

De gluurbuur van de overkant
Reed een jaar lang in een groene auto
Met een witte motorkap
Geen geld waarschijnlijk
Om de hele boel zelfde kleur te spuiten
Ik vond het wel prettig
Zo wist ik wanneer hij thuis was
Zijn auto voor de deur viel op
Dan was het opletten
Denk dat het vakantiegeld binnen is
Want zijn auto is weer nietszeggend groen
Ook de motorkap
Hij is terug als nobody
Misschien beter
Dan kan ik hem
En zijn gluurmanieren wellicht
Makkelijker vergeten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, gluurbuur-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.