Richting de hemel

En de mannen die in hinderlaag lagen
Haastten zich
En verspreidden zich over Gibeah
En bliezen op de ramshoorn
En verwoestten de hele stad
Met het scherpst van het zwaard
Men had tussen de mannen van Jisraël
En de mannen in hinderlaag
Als tijd afgesproken
Als er een grote rookkolom
Uit de stad opsteeg
Nu de mannen van Jisraël het gevecht keerden
Begon Benjamin te doden
Van de mannen van Jisraël
Waren er dertig man slachtoffer
Toen ze zeiden:
Zij zijn voor ons verslagen
Zoals in het vorige gevecht
En de kolom begon van de stad op te stijgen
Een rookkolom
En de Benjamieten keerden zich om
En zie, daar steeg de rook op van de hele stad
Richting de hemel
En de mannen van Jisraël
Draaiden zich
En de mannen van Benjamin raakten in paniek
Want ze zagen dat ongeluk naderde
En ze keerden van de mannen van Jisraël
Naar de weg van de wildernis
Maar de soldaten haalden hen in
En zij die van de steden waren
Vernietigden hen er in
Ze omsingelden de Benjamieten
En achtervolgden hen
Tot vlakbij hun rustplaats haalden ze hen in
Zo ver als tegen Gibeah aan
Langs de oostkant
En er vielen van Benjamin achttienduizend man
Al deze mannen waren moedige mannen
En ze keerden zich om
En vluchtten de wildernis in
Naar de rots van Rimmon
En ze verzamelden van hen op de toegangswegen
Vijfduizend man
Zij achtervolgden hen tot Gidom
En vermoordden van hen tweeduizend man
Vijfentwintigduizend zwaardvechters
Vielen er op die dag van Benjamin
Al deze mannen waren moedige mannen
En ze draaiden en vluchtten naar de wildernis
Naar de rots van Rimmon
Zeshonderd man
En ze verbleven vier maanden in de rots van Rimmon
En de mannen van Jisraël
Keerden zich tegen de kinderen van Benjamin
En versloegen hen met het scherpst van het zwaard
En vernietigden van de stad zelfs het vee
En zelfs alles dat gevonden werd
En ook de steden die ze vonden
Zetten ze in brand
(eigen vertaling)

Het is op het eind een warrig verhaal
Met veel herhaling en toch net weer even anders
Wat duidelijk is, is dat de stam van Benjamin
Deze dag grote verliezen leed

De roos die ik vandaag maakte op keramiek
Is veel groter geworden dan verwacht
Hier spreekt mijn onervarenheid
Niet ingeschat dat het zo groot zou zijn
En zwaar
Thuis klein bolletje gemaakt
Om de bloembladeren op te monteren
Gisteravond tot laat rondjes gestoken
Om vandaag op les
De bladeren te vormen
En bevestigen
Nu moet het drogen
Extreem kwetsbaar
Moge het goed gaan
Met in de oven zetten
Moge het goed gaan in de oven
En dan weer verder
Want dan glazuren
En dat gaat ook niet makkelijk worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, fingers-crossed-story


This entry was posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.