Zware strijd

En de kinderen van Jisraël
Naderden de kinderen van Benjamin
Op de tweede dag
En Benjamin ging uit Gibeah
Trok tegen hen op
Op de tweede dag
En vernietigde van de kinderen van Jisraël
Nog eens achttienduizend man
Naar de grond
Al deze mannen waren zwaardvechters
En de kinderen van Jisraël gingen omhoog
En al het volk
En ze kwamen bij Beth El en huilden
En zaten daar voor de Eeuwige
En vastten op die dag tot de avond
En ze brachten brandoffers
En vredesoffers voor de Eeuwige
En de kinderen van Jisraël vroegen de Eeuwige
Want daar was de ark van het verbond van God
In die dagen
En Pinchas stond er in die dagen voor
De zoon van Elazar
De zoon van Aäron
En hij zei:
Zal ik opnieuw ten strijde trekken
Tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder
Of zal ik ophouden?
En de Eeuwige zei:
Trek op
Want morgen zal Ik ze in jouw hand uitleveren
En Jisraël zette rondom mannen in hinderlagen
Tegen Gibeah
En de kinderen van Jisraël trokken op
Tegen de kinderen van Benjamin
Op de derde dag
En stelden zich op tegen Gibeah
Zoals de vorige keren
En de kinderen van Benjamin
Trokken op tegen het volk
Totdat zij van de stad werden weggetrokken
En ze begonnen de mensen te doden
Veroorzaakten slachtoffers zoals voorheen
Langs de toegangswegen waarvan er één
Omhoog gaat naar Beth El
En de ander naar Gibeah
Dertig doden in het veld
Mannen van Jisraël
En de kinderen van Benjamin zeiden:
Ze zijn verslagen voor ons
Zoals eerst
Maar in werkelijkheid hadden
De kinderen van Jisraël gezegd:
Laten we vluchten
En ze weglokken van de stad
Naar de toegangswegen
En alle mannen van Jisraël stonden op
Van hun plaats
En stelden zich op bij Baäl Tamar
En de mannen van Jisraël in hinderlaag
Kwamen uit hun schuilplaats
Uit Maäreh Geba
En er trokken
Tienduizend gekozen mannen
Tegen Gibeah op
Uit heel Jisraël
Maar de strijd was zwaar
Omdat ze niet wisten
Dat het ongeluk hen naderde
En de Eeuwige versloeg Benjamin voor Jisraël
En de kinderen van Jisraël
Vernietigden van Benjamin op die dag
Vijfentwintigduizend en honderd mannen
Al deze mannen waren zwaardvechters
En de kinderen van Benjamin
Zagen dat ze verslagen waren
En de mannen van Jisraël gaven ruimte aan Benjamin
Omdat ze vertrouwden op de mannen
Die in hinderlaag lagen
Die ze hadden opgesteld tegen Gibeah
(eigen vertaling)

Het is de derde dag
En even ziet het er niet goed uit voor de kinderen van Jisraël
Het is een zware strijd die nog niet gestreden is
Maar de kinderen van Jisraël vertrouwen op de Eeuwige
En op de mannen die strategisch opgesteld in hinderlaag liggen

Ik wil van alles ondernemen
Maar zit te treuzelen op mijn stoel
De gedachten cirkelen in bekende rondjes
Houden me gevangen
Waren ze maar vrij
Konden ze maar zwerven
Zoals de kinderen van Bedouïnen
Ik moet opschieten
Morgen meer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tabula-rasa-stories


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.