Mannen met verschrompelde handen

En de stammen van Jisraël
Stuurden mannen door de gehele stam van Benjamin
En zeiden:
Wat is dit voor goddeloosheid
Dat over jullie is gekomen?
Lever daarom nu de goddeloze mannen uit
Die in Gibeah zijn
En we zullen ze ter dood brengen
En de daders van het kwaad
Uit Jisraël verwijderen
Maar de kinderen van Benjamin
Wilde hun broeders
De kinderen van Jisraël
Niet gehoorzamen
En de kinderen van Benjamin
Werden uit de steden verzameld
Naar Gibeah
Om ten strijde te trekken
Tegen de kinderen van Jisraël
En de kinderen van Benjamin
Telden op die dag
Uit de steden zesentwintigduizend man
Die het zwaard trokken
Buiten de inwoners van Gibeah
Die zevenhonderd gekozen mannen telden
Van al deze mensen
Waren er zevenhonderd gekozen mannen
Met een verschrompelde hand
Zij konden allemaal een steen slingeren
Op een haarbreedte afstand
En niet missen
En de mannen van Jisraël telden
Uitgezonderd Benjamin
Vierhonderdduizend mannen
Die het zwaard trokken
Al deze mannen waren krijgslieden
En zij stonden op
En gingen naar Beth El
En de kinderen van Jisraël vroegen God:
Wie zal er als eerste voor ons ten strijde trekken
Tegen de kinderen van Benjamin?
En de Eeuwige zei:
Judah eerst
En de kinderen van Jisraël stonden ’s morgens op
En ze legerden zich tegen Gibeah
En de mannen van Jisraël
Trokken ten strijde tegen Benjamin
De mannen van Jisraël
Ordende zich voor de strijd
Tegen hen bij Gibeah
En de kinderen van Benjamin
Kwamen uit Gibeah
En zij vernietigden op die dag de Jisraëlieten
Tweeëntwintigduizend mannen
Neergeslagen op de grond
En het volk
De mannen van Jisraël bemoedigden zichzelf
En stelden zich opnieuw op voor de strijd
Op de plaats waar zij zich
De eerste dag hadden opgesteld
En de kinderen van Jisraël gingen omhoog
En huilden voor de Eeuwige
Tot aan de avond
En zij vroegen de Eeuwige:
Zal ik opnieuw optrekken
Om te strijden tegen de kinderen van Benjamin
Mijn broeder?
En de Eeuwige zei:
Trek tegen hem op
(eigen vertaling)

Daar gaan ze, de kinderen van Jisraël
De eerste burgeroorlog sinds ze uit Egypte
Een volk zijn
En je vraagt je af hoe de Eeuwige dit aanschouwt
Want ben je dan voor de mannen die hun eigen broeders vermoorden
Of ben je voor de mannen die moorden en verkrachten?
Het gaat om gerechtigheid

Hij komt met een folder
Van een leuk festival
Keramisto 2024
In september
In Noord-Limburg
Een beetje te ver
Om iemand te charteren te rijden
Volgend jaar wellicht
Dan kunnen we misschien
Een B&B in de buurt regelen
En met openbaarvervoer gaan

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-wens-is-de-vader-van-de-gedachten-storyThis entry was posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.