Als een man

En alle kinderen van Jisraël gingen naar buiten
En de gemeente werd verzameld als één man
Van Dan tot Beër Sheva
En het land van Gilead
Tot de Eeuwige
Tot Mitzpah
En daar waren alle leiders van alle mensen
Van alles stammen van Jisraël
Tezamen als het volk van God
Vierhonderdduizend voetvolk
Dat het zwaard trok
En de kinderen van Benjamin hoorden
Dat de kinderen van Jisraël
Opgetrokken waren naar Mitzpah
En de kinderen van Jisraël zeiden:
Spreek, hoe is deze goddeloosheid ontstaan?
En de Levitische man
De echtgenoot van de vermoorde vrouw
Antwoordde en zei:
Ik kwam in Gibeah dat van Benjamin is
Ik en mijn concubine
Om te overnachten
En de inwoners van Gibeah stonden tegen me op
En omsingelden het huis om me heen ’s nachts
Ze wilden me doden
En mijn concubine hebben ze misbruikt
Ze stierf daarna
Dus greep ik mijn concubine
Sneed haar ledematen af
En stuurde haar door het hele gebied van Jisraëls erfgoed
Want zij pleegden ontucht
En schande in Jisraël
Let op, jullie zijn allemaal kinderen van Jisraël
Geef hier een beslissing en advies over
En heel het volk stond als één man op en zei:
Geen man zal naar zijn tent gaan
En geen man zal naar huis keren
Dit is nu wat we met Gibeah zullen doen
We zullen erop af gaan door het lot
En we zullen tien man van honderd nemen
Van alle stammen van Jisraël
En honderd van duizend
En duizend van tienduizend
Om voorraden voor het volk te nemen
Zodat ze kunnen handelen
Wanneer ze in Gibeah van Benjamin komen
Overeenkomstig alle schande die in Jisraël is begaan
En alle mannen van Jisraël waren verzameld wat betreft de stad
Als één man in overeenstemming
(eigen vertaling)


De kinderen van Jisraël gaan wraak nemen
Op de inwoners van Gibeah, dat van Benjamin is
Het is een grote schande
Dat een man niet eens veilig de nacht kan doorbrengen in een huis
Zonder dat zijn vrouw verkracht wordt tot de dood er op volgt
Daar zijn ze het allemaal over eens
Als één man

Op mijn tafel staan pioenrozen
Met korting van Albert Heijn
Wit met een vleug roze
Je kunt zien dat het geen verse bloemen zijn
Ze zijn wijd open
Tonen al hun pracht
Heel hun geheime innerlijk
Ik had behoefte aan die zachtheid
Die romantiek

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: let-it-blossom-let-it-grow-story
This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.