Weet wat je te doen staat

In die dagen was er geen koning in Jisraël
En in die tijd zocht de stam van Dan
Een erfdeel voor zichzelf om te wonen
Want tot op die dag
Was er onder de stammen van Jisraël
Geen erfdeel aan hen gevallen
En de kinderen van Dan
Stuurden uit hun families vijf mannen
Sommige van hen mannen met moed
Uit Tzorah En Eshtaol
Om het land te verkennen
En het te onderzoeken
En ze zeiden tegen hen:
Ga het land verkennen
En ze kwamen bij het gebergte van Efraïm
Tot aan Micha’s huis
En overnachtten daar
Toen ze bij het huis van Micha waren
Herkenden ze de stem van de jongen
De Leviet
En zij namen hem daar apart
En zeiden tegen hem:
Wie heeft je hier gebracht?
Wat doe je hier?
En wat heb je hier te winnen?
En hij zei tegen hen:
Dit en dat heeft Micha voor me gedaan
Hij heeft me ingehuurd
En ik ben zijn priester geworden
En ze zeiden tegen hem:
Vraag nu van God
Of we mogen weten of we voorspoedig zullen zijn
Op onze weg waarop we gaan
En de priester zei:
Ga in vrede
Aan de Eeuwige is onthuld
Welke weg jullie zullen gaan
En de vijf mannen gingen
En kwamen aan in Laïsh
En ze zagen de mensen
En dat de mensen die daar woonden
In veiligheid leefden
Op de manier van de Sidoniërs
Rustig en zeker
Want er was niemand in het land
Die hen iets aandeed
En hun erfgenamen waren slechts enkele
En ze waren ver van de Sidoniërs
En hadden geen verbond met enig man
En zij kwamen bij hun broeders terug
In Tzorah en Eshtaol
En hun broeders zeiden hen:
Wat hebben jullie te rapporteren?
En ze zeiden:
Sta op en laten we tegen hen optrekken
Want we hebben het land gezien
En zie, het is zeer goed
En jullie zijn stil
Wees niet lui om te gaan
En het land in bezit te nemen
Wanneer jullie aankomen
Zullen jullie bij een veilig volk komen
En het land is ruim genoeg
Want God heeft het in jullie handen gegeven
Een plaats waar niets ontbreekt
Van alles wat er in dit land is
En van daar vertrokken
Van de familie van de Danieten
Uit Tzorah en Eshtaol
Zeshonderd man omgord met wapens
En zij trokken op
En legerden zich bij Kirjat Jearim in Judah
Daarom noemden ze die plaats:
Het kamp van Dan
Tot op de dag van vandaag
Let op, het is achter Kirjat Jearim
En zij trokken vandaar
Naar het gebergte van Efraïm
En kwamen aan bij het huis van Micha
En de vijf mannen die het gebied van Laish
Verkend hadden
Spraken en zeiden tegen hun broeders:
Weten jullie dat er in deze huizen
Een Efod (huisgod), terafim (priesterlijk gewaad)
Een gesneden beeld en een gegoten beeld is?
En weet nu wat je te doen staat
(eigen vertaling)

Daar heb je het al
De Danieten hebben zin in een eigen stuk land
En komen onderweg
De huisgod en afgodsbeelden van Micha tegen
Dat wordt hommeles

Wat te doen
En wat valt er te winnen?
Als het goed is komen vandaag de glazuren
Nou ja, drie potjes
Maar het afleverbedrijf heeft nog geen tijd aangegeven
En dus
Hoe kinderachtig
Wéér chagrijnig
Oh, daar komt het mailtje binnen
Vandaag tussen twee en drie!
Fingers crossed
En weet wat je te doen staat

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mood-swing-stories
This entry was posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.