Je houdt niet van me

En Shimshon maakte een feest
Omdat jonge mannen
Dat zo doen als ze trouwen
En toen ze hem zagen
Namen ze dertig metgezellen
En die waren bij hem
Nu zei Shimshon tegen hen:
Laat me jullie een raadsel geven
Als je het mij binnen de zeven dagen
Van het feest kunt vertellen
En jullie raden het
Dan zal ik jullie dertig linnen lakens
En dertig kledingstukken geven
Maar als je het me niet kunt vertellen
Dan geven jullie mij dertig linnen lakens
En dertig kledingstukken
En ze zeiden tegen hem:
Vertel je raadsel
Zodat we het kunnen horen
En hij zei tegen hen:
Uit de eter kwam voedsel
En uit het sterke kwam zoetigheid
Maar ze konden in drie dagen
Het raadsel niet oplossen
En het gebeurde op de zevende dag
Dat ze tegen Shimshons vrouw zeiden:
Haal je echtgenoot over
Ons het raadsel te vertellen
Anders zullen we jou
En je vaders huis verbranden
Met vuur
Heb je ons hierheen geroepen
Om ons te verarmen?
En Shimshons vrouw huilde bij hem
En zei:
Je haat me alleen maar
En je houdt niet van me
Het raadsel dat je mijn volk gegeven hebt
Heb je niet aan mij verteld
En hij zei tegen haar:
Let op, aan mijn vader en moeder
Heb ik het niet verteld
Dan zou ik het wel aan jou vertellen?
En ze huilde bij hem
Zeven dagen dat het feest duurde
En het was op de zevende dag
Dat hij het haar vertelde
Omdat ze hem gekweld had
En zij vertelde het raadsel aan haar volk
En de mannen van de stad
Zeiden tegen hem op de zevende dag
Voordat de zon onderging:
Wat is zoeter dan honing
En wat is sterker dan een leeuw?
En hij zei tegen hen:
Als jullie niet met mijn vaars geploegd hadden
Was je niet achter het raadsel gekomen
En daar rustte de geest van de Eeuwige weer op hem
En hij ging naar Ashkelon
En doodde daar dertig man van hen
En hij nam de kleding
En gaf de kledingstukken
Aan hen die het raadsel hadden opgelost
Maar zijn woede ontvlamde
En hij ging naar het huis van zijn vader
En Shimshons vrouw werd aan zijn metgezel gegeven
Die hem vergezeld had
(eigen vertaling)

Shimshon is in mijn ogen een tragisch figuur in de bijbel
Het verhaal is nog niet afgelopen
Maar hier is het begin van zijn lot
Hij is het ‘kind van een engel’
En een onvruchtbare moeder
Geboren om de Eeuwige te dienen
Hij is ook een man
Die zijn eigen geheimen vertelt
Maar daarover later meer

Ik ben verdrietig en aangeslagen
Tot twee keer toe is me verteld
Dat ik te goed ben voor de kleigroep
En je weet niet hoe ingetogen ik probeer te zijn
Kleine werkjes, niet te groot, niet te veel
Niet te vaak
Maar nu gebruik ik weer te veel glazuur
Ik heb welgeteld drie kleine werkjes gemaakt
Alle drie passen in de palm van je hand
Er zijn mensen die veel grotere stukken maken
Veel vaker, veel meer
Maar aan mij wordt verteld
Ga anders in een atelier in de stad…
Ik heb daar geen geld voor
Soms heb ik het gevoel dat ik uit mijn voegen barst
Misschien wordt dat mijn volgende werk
Als al die decoratieve stukken
Klaar zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, sad-story


This entry was posted in @Work, keramiek freak, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.