De vrouw baarde een zoon

Manoach zei tegen de engel van de Eeuwige:
Laten we je nu mee naar binnen nemen
En een geitenbokje voor je klaarmaken
En de engel van de Eeuwige zei tegen Manoach:
Als je me mee naar binnen neemt
Zal ik niet van je brood eten
En als je een brandoffer wil maken
Moet je het aan de Eeuwige offeren
Want Manoach wist niet dat hij
Een engel van de Eeuwige was
En Manoach zei tegen de engel van de Eeuwige:
Hoe heet u
Zodat we u kunnen eren
Wanneer uw woorden waarheid worden
En de engel van de Eeuwige zei tegen hem:
Waarom vraag je me nu om mijn naam
Aangezien het verborgen is
Manoach nam het geitenbokje
En het maaltijdoffer
En offerde het op de rots voor de Eeuwige
De engel deed wonderlijk
En Manoach en zijn vrouw keken toe
Toen de vlam van het altaar
Naar de hemel opsteeg
Steeg de engel van de Eeuwige
In de vlam van het altaar op
En zij vielen met hun gezicht op de grond
En de engel van de Eeuwige
Verscheen niet langer aan Manoach
En aan zijn vrouw
Toen wist Manoach dat hij
Een engel van de Eeuwige was
En Manoach zei tegen zijn vrouw:
We zullen zeker sterven
Want we hebben God gezien
Maar zijn vrouw zei tegen hem:
Als de Eeuwige ons wil doden
Zou Hij niet van onze hand
Een brandoffer en een maaltijdoffer hebben ontvangen
En Hij zou ons niet al deze dingen hebben laten zien
En op dit moment zou Hij ons
Dit niet laten horen
En de vrouw baarde een zoon
En noemde hem Shimshon (Samson)
En de jongen groeide op
En de Eeuwige zegende hem
En de geest van de Eeuwige
Begon bij tijden tot hem te komen
In het kamp van Dan
Tussen Tzorah en Eshtaol
(eigen vertaling)

En zo wordt Shimshon (Samson) ontvangen en geboren
Zijn naam betekent kleine zon
Wat op zijn vurige rode lokken wijst
Maar ook op de kracht en helderheid van de zon
Maar waarom wordt de naam van de vrouw
Shimshons moeder niet genoemd?

Straks met de keramieklerares naar Keramikos
Voor mij nèt te vroeg
Het vakantiegeld is nog niet binnen
Maar ik kan natuurlijk wel
Verlekkerd kijken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, laat-het-zonnetje-maar-schijnen-story


This entry was posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.