Geen scheermes over zijn hoofd

En de kinderen van Jisraël
Bleven doen wat de Eeuwige mishaagde
En de Eeuwige leverde hen uit
In de hand van de Filistijnen
Veertig jaar
En er was één man uit Tzora
Van het geslacht van de Danieten
Wiens naam Manoach was
En zijn vrouw was onvruchtbaar
En had niet gebaard
En een engel van de Eeuwige
Verscheen aan de vrouw
En zei tegen haar:
Let nu op
Je bent onvruchtbaar
En hebt niet gebaard
Maar je zult ontvangen
En een zoon baren
Let nu daarom op
Drink geen wijn of sterke drank
En eet niets onreins
Want je zult ontvangen
En een zoon baren
En geen scheermes
Zal over zijn hoofd komen
Want een Nazireeër* voor God
Zal de jongen zijn
Vanaf de baarmoeder
En hij zal beginnen
Jisraël te redden
Uit de hand van de Filistijnen
En de vrouw kwam
En zei tegen haar echtgenoot:
Een man van God kwam naar mij
En zijn verschijning was
Als de verschijning van een engel van God
Zeer ontzagwekkend
En ik vroeg hem niet
Waar hij vandaan kwam
En zijn naam vertelde hij me niet
En hij zei tegen mij:
Let op, je zult ontvangen
En een zoon baren
En nu, drink geen wijn en sterke drank
En eet niets onrein
Want een Nazireeër voor God
Zal de jongen zijn
Vanaf de baarmoeder
Tot aan de dag van zijn dood
En Manoach smeekte de Eeuwige
En zei:
Alstublieft oh Eeuwige
De man van God die U stuurde
Laat hem nu weer naar ons toe komen
En ons leren
Wat we voor de jongen moeten doen
Die geboren zal worden
En God luisterde naar de stem van Manoach
En de engel van God
Kwam weer naar de vrouw
En zij zat in het veld
En Manoach haar echtgenoot
Was niet bij haar
En de vrouw haastte zich en rende
En vertelde aan haar man
En ze zei tegen hem:
Let op, de man die op die dag naar me kwam
Is aan mij verschenen
En Manoach stond op
En ging achter zijn vrouw aan
En hij kwam bij de man
En zei tegen hem:
Bent u de man die met de vrouw sprak?
En hij zei: Dat ben ik
En Manoach zei:
Nu zullen uw woorden uitkomen
Wat zal de regel zijn voor de jongen
En zijn doen?
En de engel van de Eeuwige
Zei tegen Manoach:
Alles wat ik tegen de vrouw zei
Moet ze op letten
Alles wat uit de wijngaard komt
Zal zij niet eten
En wijn en sterke drank
Mag ze niet drinken
En niets onrein mag ze eten
Alles wat ik haar heb opgedragen
Zal ze in acht nemen
(eigen vertaling)

Een bijzondere geboorte, daar kunnen we op rekenen
Lang voor Maria is daar de vrouw van Manoach
Die onvruchtbaar is en toch zal ontvangen
Een zoon, een *Nazireeër:
Iemand die zijn leven aan God toewijdt
Man of vrouw, voor een bepaalde tijd, of voor het leven
Een Nazireeër mag geen alcohol
Zijn haar niet knippen of scheren
En niet in aanraking komen met een dode
Of zelfs maar met een overledene onder één dak zijn
Het blijft wel verdacht
In mijn ogen, a dirty mind is immers a pleasure for ever
Nogal dubieus dat de engel van God
Aan Manoachs vrouw verschijnt terwijl ze alleen is
Tot twee keer toe
Er wordt nadrukkelijk bij gezegd
Dat haar man niet aanwezig is
Maar de tweede keer gaat ze haar echtgenoot halen
En blijkt opeens zwanger
In de Bijbelse tekst is ruimte voor interpretatie

Het is een verrukkelijk rustige zondag
Papa’s en mama’s met kinderen op fietsen
Komen in zomerse kleding voorbij
Ik ben aan het werk aan een klein kruikje
Waar ik oi va voi gisteren
Gelukkig nog in leer-harde toestand
Het oor van afbrak
Provisorisch hersteld
Nu maar bidden tot de ovengoden in het universum
Dat ze mijn oor heel laten
Ondertussen kerf ik mijn patronen
Waarvan de lerares zei dat het niet kon
Misschien kan het ook niet
En ontploft de hele boel
Dat kan ook

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, alles-kan-storyThis entry was posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.