Met vuur

En de mannen van Efraïm
Verzamelden zich
En trokken naar het noorden
En ze zeiden tegen Jephtah:
Waarom trok je voorbij
Om tegen de kinderen van Ammon te vechten
En riep je ons niet om met je mee te gaan?
Je huis zal bovenop je verbranden
Met vuur
En Jephtah zei tegen hen:
Ik en mijn volk waren in grote strijd
Met de kinderen van Ammon
Ik riep jullie
En je redde me niet uit hun hand
En ik zag dat jullie me niet redden
En ik nam mijn leven in mijn handen
En stak over naar de kinderen van Ammon
En de Eeuwige leverde ze uit in mijn hand
Dus waarom trek je tegen mij op deze dag
Om tegen me te vechten?
En Jephtah verzamelde alle mannen van Gilead
En vocht met Efraïm
En de mannen van Gilead sloegen Efraïm
Omdat de laagsten van Efraïm zeiden:
Wat stellen jullie Gileadieten voor
Tussen Efraïm
En tussen Menashe
En de Gileadieten namen
De doorwaadbare plaatsen van de Jordaan in
Die tot Efraïm behoorden
En toen, als de laagste van Efraïm zei:
Laat me oversteken
En de mannen van Gilead zeiden tegen hem:
Ben je een Efraïmiet?
En hij zei: nee
Dan zeiden ze tegen hem:
Zeg nu eens: shibboleth
En hij zei: sibboleth
En was niet bereid
Om het op de juiste manier
Uit te spreken
Dan grepen ze hem en slachtten hem
Bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan
En er vielen in die tijd van Efraïm
Tweeënveertigduizend
En Jephtah oordeelde zes jaar over Jisraël
En Jephtah de Gileadiet stierf
En hij werd begraven in de steden van Gilead *
En na hem oordeelde Ivtzan uit Beth Lechem
Over Jisraël
En hij had dertig zonen
En dertig dochters stuurde hij naar het buitenland
En dertig dochters bracht hij binnen voor zijn zoons
Uit het buitenland
En hij oordeelde Jisraël zeven jaar
En Ivtzan stierf
En hij werd begraven in Beth Lechem
En na hem Elon de Zebuluniet
En hij oordeelde tien jaar over Jisraël
En Elon, de Zebuloniet stierf
En hij werd begraven in Ayalon
In het land van Zebulun
En na hem oordeelde Abdon
De zoon van Hillel de Piratoniet
Over Jisraël
En hij had veertig zonen
En dertig zonen van zonen
Die op zeventig jonge ezels reden
En hij oordeelde acht jaar over Jisraël
En Abdon, de zoon van Hillel de Piratoniet stierf
En werd begraven in Piraton
In het land van Efraïm
Op de berg van de Amalekieten
(eigen vertaling)

Die mannen van Efraïm
Hebben het nogal hoog in de bol
Beginnen een oorlog tegen Jephtah
Omdat ze zich gepasseerd voelen
Jephtah heeft de Eeuwige op zijn hand
Wint dus glansrijk
En al het slachtwerk dat daar bij hoort
Ze gebruiken bekende truuk
Om de vijand te herkennen
Moeten de Efraïmieten het woord shibbolet uitspreken
Zoals we in de oorlog vroegen Scheveningen te zeggen
Om de vijand te herkennen
Jephtah is nogal succesvol in zijn slachtpartij
Van zijn eigen broeders, tweeënveertigduizend
Maar zoals eerder gezegd
De Eeuwige is niet vergeten hoe hij zijn dochter offerde
En zo wordt hij in verschillende steden in Gilead begraven
Dat is een zware straf
Want er wordt gezegd
Dat als de Mashiach (de verlosser) komt
Dan zullen de doden opstaan
Dat wordt lastig
Als je op verschillende plaatsen begraven ligt
Daarom zijn er ook altijd de Chevreh Kadisha na een aanslag
De heilige mannen die de boel bij elkaar schrapen
Om te zorgen dat de mensen
Zoveel mogelijk compleet begraven worden

Ik heb eerste keramiekwerkje
Aan mijn moeder gegeven
Moederdagcadeautje
Appeltje met honing
Eva’s appel
Ze had er zelf de slang bij
Hoe verrukkelijk
Zo zijn we met z’n tweeën
Kunstwerk aan het maken
Zag wel dat ik nog niet zo handig was
Of dat ik nu verder ben
Dat zou ik nu mooier maken
Mijn moeder zegt
Ja, je kunt denken
Het is niet zo perfect als uit de winkel
Maar dat maakt het mooi
De appel valt niet ver van de boom
Appt mijn vader met foto erbij
Nu moet ik de handen nog maken
Waarmee het werk compleet is
Eva’s handen die appeltje met honing aanbieden
De slang met muil wijd open
Dat het zoet mag zijn
Als we ons appeltje in honing dopen
Later dit jaar

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, honingpotje-en-de-verhalen-die-erbij-horen-story
– Keramieke appel, voedselveilig honingpotje, Eva’s appel

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.