Machtig man van moed

Nu was Jephtah, de Gileadiet
Een machtig man van moed
En hij was de zoon
Van een vrouw van lichte zeden
Gilead verwekte Jephtah
En Gilead’s vrouw baarde hem zonen
En de zonen van zijn vrouw groeiden op
En verdreven Jephtah
En ze zeiden tegen hem:
Jij zult niets erven in het huis van onze vader
Want jij bent de zoon van een andere vrouw
En Jephtah vluchtte van zijn broers
En hij woonde in het land van Tov
En luie mannen verzamelden zich bij Jephtah
En ze gingen met hem mee
En het gebeurde na vele dagen
Dat de kinderen van Ammon
Oorlog voerden met Jisraël
En toen de kinderen van Ammon
Oorlog voerden met Jisraël
Gingen de oudsten van Gilead
Jepthah halen uit het land van Tov
En ze zeiden tegen Jephtah:
Kom en word onze leider
En we zullen vechten
Tegen de kinderen van Ammon
En Jephtah zei tegen de oudsten van Gilead:
Hadden jullie geen hekel aan mij
En verdreven mij uit het huis van mijn vader?
Dus waarom kom je nu naar mij
Wanneer je in nood bent?
En de oudsten van Gilead zeiden tegen Jephtah:
Daarom zijn we nu naar je teruggekeerd
En je zult met ons meegaan
En Vechten met de kinderen van Ammon
En je zal ons hoofd worden
Over alle inwoners van Gilead
En Jephtah zei tegen de oudsten van Gilead:
Als je me terugbrengt om te vechten
Met de kinderen van Ammon
En de Eeuwige levert hen aan mij uit
Dan zal ik jullie hoofd worden
En de oudsten van Gilead zeiden tegen Jephtah:
De Eeuwige zal tussen ons horen
Zo niet volgens jouw woord
Zo zullen wij het doen
En Jephtah ging met de oudsten van Gilead mee
En het volk stelde hem als hoofd
En leider over hen aan
En Jephtah sprak al zijn woorden
Voor de Eeuwige in Mitzpah
(eigen vertaling)

Jephtah klinkt als een interessante man
Zoon van een prostituee
Verdreven door zijn halfbroers
Maar wel ‘machtig man van moed’
Je vraagt je af wat er hiervoor gebeurd is
Dat hij iemand was waar je naar toe kon
Als er nood aan de man was

Vanochtend toch voor de bijl
Hoewel het vakantiegeld
En nog wat centjes die ik terugkrijg etc
Nog níet binnen zijn
Moést ik de lege bakken op het balkon
Vullen met plantjes
Verrukkelijk
Mijn enige excuus?
Mijn ouders komen vrijdag
Dan moet het gezellig zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, let-it-blossom-let-it-grow-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.